20 května, 2024

Inovativní řešení pro energeticky úsporné budovy: Význam detailů a materiálů

zateplení

Rostoucí ceny energií a stále přísnější legislativní požadavky na energetickou třídu budov přiměly stavební sektor hledat nová řešení. Jak je známo, o celkové energetické náročnosti budovy rozhodují detaily a jejich provedení.

Význam použitých materiálů

Materiál použitý při stavbě dnes často zahrnuje celý systém, který řeší různé detaily. Jedním z průkopníků v oblasti izolačních materiálů je firma Puren, která nabízí inovativní materiály na bázi polyuretanu, jako jsou Purenit a PIR pěny. Tyto materiály přinášejí mnoho výhod pro energetickou účinnost budov.

Zabudování otvorových výplní

Jedním z klíčových detailů je správné zabudování otvorových výplní, tedy oken, dveří a HS portálů do stavebního otvoru. Základem je kvalitní materiál stavby a použití vysoce kvalitních oken a dveří. Správný postup zabudování těchto prvků je však stejně důležitý jako kvalita materiálu samotného.

Připojovací spára a její význam

Připojovací spára rámu okna, dveří nebo HS portálu je často podceňovaným detailem, který má zásadní vliv na tepelně technické vlastnosti stavby. Renomovaní výrobci dnes nabízejí podkladní profily z Purenitu nebo Purenit sendviče, přizpůsobené pro konkrétní profilový systém.

Výhody Purenitu a Purenit sendviče zahrnují:

  • Výborné tepelně technické vlastnosti
  • Vysokou pevnost v tlaku (nedochází k prošlapání)
  • Odolnost proti vlhkosti a vodě

HS portály a jejich specifika

HS portály jsou dnes populárním architektonickým prvkem, využívaným od rodinných a bytových domů, přes hotely a kancelářské budovy až po nemocnice. HS portály tvoří velké celky s vysokou hmotností, které vyžadují tuhý základ kvůli dynamickému namáhání při jejich používání.

Firma Termopan nabízí speciálně vyvinutý podkladní profil Purenit HS pro HS portály. Purenit HS se vyznačuje:

  • Výbornými tepelně technickými vlastnostmi
  • Vysokou pevností v tlaku
  • Tuhostí a kompaktností (nedochází k mikropohybům při dynamickém namáhání)
  • Odolností proti vlhkosti a vodě

Purenit HS je stabilní prvek, který zaručuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivé fungování HS portálu, ať už se jedná o plastové, hliníkové nebo dřevěné provedení.

Závěr

Detaily a jejich kvalitní provedení hrají klíčovou roli v celkové energetické náročnosti budov. Použití inovativních materiálů, jako jsou Purenit a PIR pěny, a správný postup zabudování otvorových výplní mohou významně přispět k energetické úspornosti a dlouhodobé funkčnosti staveb. Při současných trendech a legislativních požadavcích je proto nezbytné věnovat pozornost každému detailu stavby.

Image by Marcin from Pixabay

administrator

administrator