Lesní technika, štěpkovače a drtiče dřeva

autor: | Lis 17, 2023 | Blog | 0 komentářů

Lesní technika je soubor strojů a zařízení, které se používají pro práci v lesích. Mezi nejdůležitější patří štěpkovače a drtiče dřeva za traktor, které slouží k zpracování dřevní hmoty na štěpku nebo dřevní třísku. Tyto produkty se pak využívají jako palivo pro kotle, pece nebo bioplynové stanice, nebo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek, papíru nebo celulózy.

Štěpkovače a drtiče dřeva za traktor – jak fungují?

Štěpkovače a drtiče dřeva jsou připojeny k zadní části traktoru pomocí tříbodového závěsu. Traktor pohání hydraulický systém, který ovládá podavač, rotor a výhoz štěpky. Podavač zajišťuje dopravu dřevní hmoty do rotoru, kde je rozdrcena nebo naštěpkována noži nebo kladivy. Výhoz štěpky pak vyfukuje hotovou štěpku do návěsu, kontejneru nebo na hromadu.

Štěpkovače a drtiče dřeva za traktor – jak vybrat?

Při výběru štěpkovače nebo drtiče dřeva za traktor je třeba zvážit několik faktorů, jako jsou:

Výkon traktoru – musí být dostatečný pro pohon stroje a zvládnutí požadovaného průměru dřevní hmoty.

Typ rotoru – existují diskové nebo bubnové rotory s noži nebo kladivy. Diskové rotory jsou vhodné pro tvrdé a suché dřevo, bubnové rotory pro měkké a vlhké dřevo. Nože jsou vhodné pro naštěpkování dřeva na rovnoměrnou štěpku, kladiva pro drtění dřeva na hrubší třísku.

Velikost podavače – určuje maximální průměr dřevní hmoty, kterou lze zpracovat. Bývá od 10 do 30 cm.

Kapacita výhozu – určuje rychlost a dosah výfuku štěpky. Lze ji nastavit pomocí deflektoru nebo otočné trubice.

Bezpečnost – je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky při práci se strojem.

Štěpkovače a drtiče dřeva za traktor jsou užitečnými pomocníky pro každého, kdo se zabývá lesním hospodářstvím, zemědělstvím nebo energetikou. Umožňují efektivně využít dřevní hmotu jako obnovitelný zdroj energie nebo jako materiál.

About Pavla Z.