17 prosince, 2023

Přesunutý kostel v Mostě

Přesunutý kostel most
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je pozdně gotický chrám, který byl vystavěn v letech 1517–1550 na místě raně gotické baziliky . Je to jedna z nejvýznamnějších památek města a svědectví o jeho bohaté historii.

Zázrak na kolejích


V roce 1975 byl kostel ohrožen zánikem kvůli těžbě uhlí, která si vyžádala likvidaci starého města Most. Proto bylo rozhodnuto o jeho přesunu o 841 metrů do blízkosti barokního špitálu s kostelem sv. Ducha. Přesun byl proveden po kolejích za pomoci speciálních vozíků a hydraulických zařízení. Trval 28 dní a byl považován za technický zázrak.

Kulturní a duchovní centrum


Po přesunu byl kostel restaurován a opět zpřístupněn pro veřejnost od roku 1988. Dnes je kostel Nanebevzetí Panny Marie nejen cennou památkou, ale také kulturním a duchovním centrem města. V kostele se konají varhanní koncerty, výstavy a další akce. Kostel je také oblíbeným cílem turistů, kteří si mohou prohlédnout jeho bohaté umělecké vybavení, včetně oltářního obrazu od Petra Brandla.

Přesunutý kostel most
administrator

administrator