13 ledna, 2019

Rozhovor s Petrou Medunovou

Rozhovor s Petrou Medunovou

 

Petru Medunovou znám dobře už od střední školy. Vždy měla talent na ekonomii a finance, ale k nápadu začít podnikat v oblasti zemědělství ji přivedl teprve manžel. Před pár lety koupili zchátralý hospodářský objekt, který dříve sloužil jako traktorová stanice, a začali společně budovat Statek Meduna.
 Celý tvůj život je spjatý s Bílinou a okolím.  Jaký máš vztah k tomuto regionu a jak tě ovlivnil?

V Bílině jsem žila do svých 23 let, pak jsem se seznámila se svým manželem a přestěhovala se za ním do Kostomlat pod Milešovkou. Region bílinska mám ráda, jsem tady doma.  Mám v Bílině rodiče, příbuzné a kamarády, takže se sem i pravidelně vracím.

Jak vznikl nápad založit Statek Meduna?

Nápad vznikal postupně. Manžel se už od mala zajímal o traktory, zemědělství a vše, co s tím souvisí. Po příchodu do Kostomlat, jsme nejprve asi půl roku bydleli u manželových rodičů. V té době se nám naskytla možnost koupit místní statek, který dříve sloužil jako traktorová stanice, tak jsme do toho šli.
Petru Medunovou znám dobře už od střední školy. Vždy měla talent na ekonomii a finance, ale k nápadu začít podnikat v oblasti zemědělství ji přivedl teprve manžel. Před pár lety koupili zchátralý hospodářský objekt, který dříve sloužil jako traktorová stanice, a začali společně budovat Statek Meduna.

Celý tvůj život je spjatý s Bílinou a okolím.  Jaký máš vztah k tomuto regionu a jak tě ovlivnil?

V Bílině jsem žila do svých 23 let, pak jsem se seznámila se svým manželem a přestěhovala se za ním do Kostomlat pod Milešovkou. Region bílinska mám ráda, jsem tady doma.  Mám v Bílině rodiče, příbuzné a kamarády, takže se sem i pravidelně vracím.

Jak vznikl nápad založit Statek Meduna?

Nápad vznikal postupně. Manžel se už od mala zajímal o traktory, zemědělství a vše, co s tím souvisí. Po příchodu do Kostomlat, jsme nejprve asi půl roku bydleli u manželových rodičů. V té době se nám naskytla možnost koupit místní statek, který dříve sloužil jako traktorová stanice, tak jsme do toho šli.
Statek Meduna v podstatě budujeme už šestým rokem. Začínalo se se starší technikou, kterou se postupně, s ohledem na finance, snažíme obnovovat.  Velký posun nastal zhruba po dvou letech, kdy se nám podařilo dostat do pronájmu větší výměru pozemků.  Rozhodli jsme se, že navýšíme i počet kusů chovaného dobytka, aby celé hospodaření dávalo větší smysl.
Další nápad byl zrealizovat vlastní bourárnu a prodej hovězího masa, protože výkupní ceny na jatkách jsou nevýhodné, vidíme v tomto směru možný potenciál našeho statku i do budoucna.

V dnešní době, která podle mého moc nepřeje novým a malým podnikatelům, kde jste vzali odvahu a také finance na váš podnikatelský záměr?

odnikání v zemědělství obzvlášť, je na jednu stranu řehole, práce od rána do večera, od pondělí do neděle, velká závislost na okolnostech, které těžko ovlivníte, např. počasí… Na druhou stranu je to svoboda a dobrý pocit z toho, že tvoříte něco pro sebe a pro další generaci. To dodává životu větší smysl. Takže touha po tom, vytvořit něco svého, byla veliká.  Finance na celý projekt jsme museli řešit bankovním úvěrem, jiným způsobem by se nám náš záměr nepodařilo realizovat.

Čerpali jste také dotace od Evropské Unie?

Ano, čerpáme dotace od SZIF a částečně z EU. Pravidelné roční dotace se odvíjejí od počtu obhospodařovaných pozemků. Také se nám podařilo získat Dotaci pro mladého začínajícího zemědělce, částečnou dotaci na stavbu bourárny od Ústeckého kraje a nyní ještě dotaci na koupi zemědělského stroje. 

PETRA MEDUNOVÁ (31 LET)

  • Žije s manželem Marcelem Medunou a synem v Kostomlatech pod Milešovkou
  • Vystudovala VSFŠ v Mostě, obor Řízení podniku a podnikové finance
  • V současné době je na mateřské dovolené
  • Společně s manželem vlastní Statek Meduna, kde chovají býky a provozují bourárnu a prodejnu hovězího masa
  • Marcel Meduna se také věnuje servisu a opravám zemědělské techniky

Jaká je vaše zkušenost s úřady a byrokracií?

Musím říct, že samozřejmě až na pár vyjímek, jsme s prací úředníků spokojeni. V některých případech byl přístup až nad očekávání vstřícný. To mě velmi potěšilo. Jediné, co by bylo dobré zlepšit, jsou čekací lhůty na vyjádření a stanoviska. Většina úředníků má na vyjádření 30 dní, což celý proces velmi zpomaluje.

Jak dlouho celý projekt trval, od počátečního nápadu až po otevření bourárny  a zahájení prodeje? Vyskytly se během té doby nějaké problémy?

Celý projekt budování bourárny trval bezmála dva roky.  Problémy jsme samozřejmě nějaké řešili, nicméně asi nic zásadního. Důležité pro nás bylo to, že jsme museli celý provoz bourárny vtěsnat do omezeného prostoru, protože bourárnu s prodejnou a zázemím pro zaměstnance jsme museli vybudovat v prostoru původní letní kuchyně, kotelny a místa pro sklad nářadí. Projekt musel být realizován tak, aby vyhovoval požadavkům zejména Státní veterinární správy a Krajské hygienické stanice.
Po celou dobu jsme s výše uvedenými institucemi spolupracovali. Řešili jsme stavební povolení, u kterých se musela dát dohromady stanoviska všech dotčených úřadů a institucí. Musím říct, že to byla pro mě velká a naprosto nová zkušenost a jsem za ní velice ráda. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rozhodně se chceme co nejvíce věnovat provozu bourárny. To je priorita. Také bychom rádi založili vlastní stádo, protože nyní býčky na výkrm kupujeme. K tomu ale potřebujeme vybudovat větší zázemí pro chov dobytka. Dále se chceme zaměřit i na služby v zemědělství. V průběhu tohoto roku plánujeme zrealizovat i prodej krmiv pro hospodářská zvířata přímo ze dvora.
Protože jsme statek koupili v poměrně špatném stavu, snažíme se celý objekt postupně dávat dohromady, abychom zde vytvořili příjemné a stylové prostředí, nejen pro naše podnikatelské záměry, ale i pro náš nový domov.
AK

Fotografie z archivu Petry Medunové

ODKAZY:  https://www.facebook.com/statekmeduna/
webové stránky připravujeme
KONTAKTY: statekmeduna@seznam.cz
 Statek Meduna v podstatě budujeme už šestým rokem. Začínalo se se starší technikou, kterou se postupně, s ohledem na finance, snažíme obnovovat.  Velký posun nastal zhruba po dvou letech, kdy se nám podařilo dostat do pronájmu větší výměru pozemků.  Rozhodli jsme se, že navýšíme i počet kusů chovaného dobytka, aby celé hospodaření dávalo větší smysl.

Další nápad byl zrealizovat vlastní bourárnu a prodej hovězího masa, protože výkupní ceny na jatkách jsou nevýhodné, vidíme v tomto směru možný potenciál našeho statku i do budoucna.f

V dnešní době, která podle mého moc nepřeje novým a malým podnikatelům, kde jste vzali odvahu a také finance na váš podnikatelský záměr? 

Podnikání v zemědělství obzvlášť, je na jednu stranu řehole, práce od rána do večera, od pondělí do neděle, velká závislost na okolnostech, které těžko ovlivníte, např. počasí… Na druhou stranu je to svoboda a dobrý pocit z toho, že tvoříte něco pro sebe a pro další generaci. To dodává životu větší smysl. Takže touha po tom, vytvořit něco svého, byla veliká.  Finance na celý projekt jsme museli řešit bankovním úvěrem, jiným způsobem by se nám náš záměr nepodařilo realizovat.

Čerpali jste také dotace od Evropské Unie?

Ano, čerpáme dotace od SZIF a částečně z EU. Pravidelné roční dotace se odvíjejí od počtu obhospodařovaných pozemků. Také se nám podařilo získat Dotaci pro mladého začínajícího zemědělce, částečnou dotaci na stavbu bourárny od Ústeckého kraje a nyní ještě dotaci na koupi zemědělského stroje. 

PETRA MEDUNOVÁ (31 LET)

  • Žije s manželem Marcelem Medunou a synem v Kostomlatech pod Milešovkou
  • Vystudovala VSFŠ v Mostě, obor Řízení podniku a podnikové finance
  • V současné době je na mateřské dovolené
  • Společně s manželem vlastní Statek Meduna, kde chovají býky a provozují bourárnu a prodejnu hovězího masa
  • Marcel Meduna se také věnuje servisu a opravám zemědělské techniky

 

Jaká je vaše zkušenost s úřady a byrokracií?

Musím říct, že samozřejmě až na pár vyjímek, jsme s prací úředníků spokojeni. V některých případech byl přístup až nad očekávání vstřícný. To mě velmi potěšilo. Jediné, co by bylo dobré zlepšit, jsou čekací lhůty na vyjádření a stanoviska. Většina úředníků má na vyjádření 30 dní, což celý proces velmi zpomaluje.

Jak dlouho celý projekt trval, od počátečního nápadu až po otevření bourárny  a zahájení prodeje? Vyskytly se během té doby nějaké problémy?

Celý projekt budování bourárny trval bezmála dva roky.  Problémy jsme samozřejmě nějaké řešili, nicméně asi nic zásadního. Důležité pro nás bylo to, že jsme museli celý provoz bourárny vtěsnat do omezeného prostoru, protože bourárnu s prodejnou a zázemím pro zaměstnance jsme museli vybudovat v prostoru původní letní kuchyně, kotelny a místa pro sklad nářadí. Projekt musel být realizován tak, aby vyhovoval požadavkům zejména Státní veterinární správy a Krajské hygienické stanice.
Po celou dobu jsme s výše uvedenými institucemi spolupracovali. Řešili jsme stavební povolení, u kterých se musela dát dohromady stanoviska všech dotčených úřadů a institucí. Musím říct, že to byla pro mě velká a naprosto nová zkušenost a jsem za ní velice ráda. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Rozhodně se chceme co nejvíce věnovat provozu bourárny. To je priorita. Také bychom rádi založili vlastní stádo, protože nyní býčky na výkrm kupujeme. K tomu ale potřebujeme vybudovat větší zázemí pro chov dobytka. Dále se chceme zaměřit i na služby v zemědělství. V průběhu tohoto roku plánujeme zrealizovat i prodej krmiv pro hospodářská zvířata přímo ze dvora.
Protože jsme statek koupili v poměrně špatném stavu, snažíme se celý objekt postupně dávat dohromady, abychom zde vytvořili příjemné a stylové prostředí, nejen pro naše podnikatelské záměry, ale i pro náš nový domov.
AK

Fotografie z archivu Petry Medunové

ODKAZY:  https://www.facebook.com/statekmeduna/
webové stránky připravujeme
KONTAKTY: statekmeduna@seznam.cz
 

administrator

administrator