11 března, 2018

Hetov

Hetov

Příběhy zaniklých obcí jsou vždy zajímavé a nejinak je tomu v případě Hetova, někdejší osady spadající pod dnešní Hrobčice v okrese Teplice.

Staletí prosperity

Při procházce oblastí, kde se ještě v polovině minulého století nacházela hospodářská stavení, dnes až mrazí. Nezbylo z nich totiž vůbec nic – věci neznalý návštěvník nemá žádnou šanci zjistit, že se pod jeho nohama nalézají zbytky původní zástavby. Ta přitom tvořila neodmyslitelnou součást krajiny na úpatí Hradišťanského masivu po několik staletí, první písemnou zmínku datují historikové do roku 1418.

Zakladatelé Hetova zvolili pro jeho umístění strategickou polohu mezi dvěma čedičovými kopci, které poskytovaly ochranné útočiště a zvlášť v neklidných válečných dobách sloužily jako jeden z důvodů, pro se do Hetova stahovali lidé z širokého okolí. Jádrem obce býval hospodářský dvůr, ke kterému se sbíhaly okolní cesty a obklopovaly jej namátkou rozmístěné okolní hospodářské budovy. Svého času zde fungoval i pivovar či ovčín.

Zbyla jen Boží muka

Hetov nikdy nebyl kdovíjak lidnatým sídlem, i v dobách největší slávy jej obývalo nanejvýš několik stovek vesničanů, nicméně to nic nemění na faktu, že ti všichni zde měli své rodiny a prožívali životní příběhy o nic méně důležité než kdokoliv jiný. O to smutnější je tak krutý osud, který Hetov postihl ve dvacátém století. Tehdy bylo rozhodnuto, že veškeré domy budou srovnány se zemí, aby vznikl prostor pro výstavbu Radovesické výsypky za účelem těžby hnědého uhlí. Hetov se tak stal jedním z nechvalně proslulých symbolů nepěkné pověsti, která severní Čechy provází: jejich charakter je už navždy poznamenaný těžebním průmyslem, jenž se obtiskl do tváře zdejší půvabné krajiny a změnil ji nepoznání.

Jediná památka, která na zaniklý Hetov zbyla do dnešních dnů, jsou Boží muka osamoceně stojící u asfaltové silnice. Výsypka přitom fungovala jen krátce, dnes již je dávno mimo provoz a pozůstatky po ní zarůstají vegetací, která si bere zpět to, o co jí připravil nemilosrdný diktát minulého režimu. 

Foto: Daniela Endrštová

Více informací: http://www.hrobcice.cz/informace-o-obci/casti-obce/zanikla-obec-hetov-/ 

administrator

administrator