1 srpna, 2023

Jak rychle zateplit střechu?

zateplení střechy

S rostoucími cenami energií roste zájem o zateplování domů. Je to logické, zateplený dům má mnohem menší tepelné úniky a díky tomu se nemusí tolik topit. Lidé často zateplují stěny a zapomínají na střechu. Právě střechou odchází velká část tepla, proto je vhodné ji včas zateplit. Mnoho lidí nemá s touto problematikou žádné zkušenosti. Představíme si proto, jaké možnosti se vám nabízejí.

Izolujeme střechu

Nejpopulárnější a nejlepší možností pro zateplení je aplikace minerální vaty. I když existují i jiné materiály, minerální vaty mají výhodu v tom, že skvěle izolují teplo, hluk a přitom jsou nehořlavé. K aplikaci lze využít řemeslníky, ale manuálně zruční lidé je zvládnou střechu zateplit svépomocí. Zateplení pomocí minerální vaty se rozlišuje v tom, jestli se dělá nad krokvemi, mezi ně nebo pod nimi. Nad krokvemi je zateplení vhodné tehdy, když se dělá kompletní rekonstrukce střechy, která zahrnuje také výměnu střešní krytiny. Tato volba je vhodná, protože je nad rámy nesoucími střechu a nezabírá tak obytný prostor. Krokve zůstanou viditelné a mohou posloužit i jako ozdoba interiéru. Pokud se kompletní rekonstrukce střechy nedělá, je třeba aplikovat vatu pod krokve nebo mezi krokve. Lze ji aplikovat buď v jedné nebo i ve dvou vrstvách, záleží na konstrukci střechy a prostorových dispozicích. Minerální vatu lze pořídit od různých výrobců a dodává se buď v podobě rolí a nebo panelů. Může jít buď o skelnou nebo kamennou vatu. Aby se dosáhlo ideálních tepelných vlastností, doporučuje se aplikovat vrstvu silnou alespoň 30 centimetrů.

Používá se také stříkaná izolace. Je populární, protože se rychle aplikuje a skvěle pronikne na všechna místa. Aplikaci stříkané izolace ale musí provádět vyškolený pracovník, takže to sami svépomocí nezvládnete. U dřevěných krovů nemusí jít o nejvhodnější řešení, protože stříkaná PUR pěna je po zaschnutí pevná a nepružná. Jak dřevo v krovech vysychá, tak mění svůj tvar. Stříkaná pěna se této změně tvaru nepřizpůsobí, takže mohou časem vzniknout tepelné mosty. V tomto ohledu je nejlepším řešením minerální vata, která dokáže vyplnit i nově vzniklé mezery.

administrator

administrator