Kostel s rotundou Želkovice

autor: | Úno 5, 2019 | České středohoří, Tipy na výlety

Kostel s rotundou Želkovice

 

Není moc obcí, které by se mohly „pochlubit“ nižším počtem obyvatel než severočeské Želkovice. S devadesátkou usedlíků sice patří mezi nejmenší vesničky na našem území, nicméně přesto se najde řada důvodů, proč si jejich návštěvou zpestřit výlet po okrese Louny. Za vidění stojí především zdejší kostel s rotundou a sochou svatého Josefa.

Ves střeží už osm set let

Kostel je zasvěcen svatým Petru a Pavlovi a pyšní se zajímavou minulostí. Románská rotunda totiž na svém místě stojí už bezmála osm století! Zhruba tak daleko sahá i historie samotných Želkovic – první písemná zmínka o nich spadá do roku 1237, sedm let po pravděpodobném vybudování rotundy. Kdo byl jistý Šebestián ze Želkovic, o kterém se neznámý autor v dávném středověku zmiňoval, však zřejmě už nikdy nezjistíme. Zato mnohem víc toho víme o samotném svatostánku. Pojďte se s námi blíže seznámit s detaily, které stojí za zmínku.

Dostavba pseudorománské lodi

U významných církevních staveb bývá obvyklé, že v průběhu staletí procházejí více či méně významnými stavebními úpravami. Někdy jsou zásahy minimální, jinde dojde ke kompletní přestavbě v duchu nově nastupujících architektonických slohů. Nejinak tomu bylo i v případě želkovické rotundy, která sice vyrostla v románském slohu, ale následně se podrobila hned několika poměrně výrazným zásahům. Původně vznila v Želkovicích pouze samotná rotunda, v polovině devatenáctého století ji však doplnila poměrně významná bočná přístavba plochostropé lodi v novorománském stylu podle plánů stavitele Weltzla. Samotná rotunda posléze začala sloužit jako presbytář (prostor vyhrazený kněžím). Vlastní zařízení interiéru pochází z barokního období.

Obklopena hřbitovem

Na závěr ještě doplňme informaci o oficiálním statusu želkovického kostela. V současné době je spravován jako filiální kostel, to znamená, že spadá pod správu nadřazeného farního kostela. V padesátých letech měl to štěstí, že se mu vyhnul osud mnoha jiných staveb svého druhu – namísto odsvěcení se dočkal zápisu na seznamu českých národních kulturních památek (došlo k tomu konkrétně v roce 1958). Díky tomu je dnes finančněpodporován státem. Při návštěvě nevynechejte prohlídku okolního hřbitova, z něhož na vás dýchne nefalšovaná romantická atmosféra.

Fotografie:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(%C5%BDelkovice)     

 

About Pavla Z.