Muzeum Most

autor: | Dub 16, 2023 | Tipy na výlety | 0 komentářů

Město Most bývalo kdysi běžným městem, které se podobalo jiným městům na severu Čech nebo i v nedalekém Sasku. Po II. světové válce padlo jeho centrum za oběť povrchové těžbě uhlí, která nepříjemně poznamenala celý tento kraj. V posledních letech však v souvislosti s útlumem těžby dochází k revitalizaci celé krajiny a samotné město Most je již dnes moderním a příjemným místem k životu. Úkolem každé generace je však také zachování tradic a udržování povědomí o minulosti. K těmto účelům slouží i oblastní muzeum v Mostě, které je příspěvkovou organizací, a ve kterém se můžete dozvědět mnoho poučného o historii tohoto hornického města i jeho okolí.

Aktuální informace a expozice v muzeu najdete na oficiálních stránkách muzea: https://www.muzeummost.cz/cz/ 

Budova muzea Most

Samotná budova je největší stavbou na okraji města na úpatí kopce Hněvín, na jehož vrcholu stojí hrad, který je symbolem Mostu a němým svědkem jeho pohnuté minulosti. Budova dnešního oblastního muzea je jednou z mála budov zbouraného starého města Most, která unikla likvidaci a byla jako památkově chráněná zapsána do Státního seznamu nemovitých památek pod č. 5594. 

Sbírky a výstavy

V prostorách nově zrekonstruované budovy se nacházejí jednak stálé expozice, a jednak krátkodobé tématické výstavy. Mezi vyhledávané cíle návštěvníků patří v ČR ojedinělá biografická expozice z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow, velké lásky básníka Johanna Wolfganga Goetha.
V první části se seznámíte se stručnou biografií baronky a její rodiny, ve druhé části je představena tzv. posmrtná komnata baronky ze zámku v Třebívlicích se snahou věrně napodobit původní zámeckou instalaci. 

Další expozice

Unikátní je regionální přírodovědná expozice nazvaná Přírodou Mostecka. Je rozdělena do tří samostatných částí pod označením: Mineralogie Krušnohoří, Geologická minulost Mostecka a Přírodou severozápadních Čech.
V muzeu se také pořádají výstavy výtvarného umění. Stálou expozicí je výstava historického nábytku 17.-19. století, která představuje v chronologickém sledu ukázku nábytku a tvoří vývojovou řadu nábytku městského charakteru od manýrismu až po novorenesanci.

Půdní prostor jednoho z křídel muzea je věnován etnografickým sbírkám zaměřeným na řemesla a ukázky předmětů denní potřeby z oblasti Krušnohoří v průběhu 19.-20. století.

Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblastn%C3%AD_muzeum_v_Most%C4%9B 

 

About Pavla Z.