6 dubna, 2023

Muzeum Teplice

Teplické muzeum
[/et_pb_column]
[/et_pb_column][/et_pb_section]

Muzeum Teplice Severočeské lázeňské město Teplice leží 15 km západně od Ústí nad Labem v kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zdaleka viditelnou dominantou města je Doubravská hora. Teplice jsou v povědomí lidí zapsány zejména svými lázněmi a také svým fotbalovým klubem FK Teplice. Díky klasické architektuře a kulturní atmosféře se až do II. světové války mluvilo o Teplicích jako o „Malé Paříži“.

Regionální muzeum v Teplicích

Muzeum Teplice je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a je umístěno v nanejvýše důstojných prostorách teplického zámku v centru města. Zámek je sídlem regionálního muzea již od roku 1947, konkrétně jeho tzv. Románské křídlo, které vzniklo v první třetině 13. století jako součást ženského kláštera benediktinek. Klášter založila česká královna Judita, manželka krále Vladislava, někdy kolem roku 1160. V Románském křídle je umístěna expozice „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“. Původní odhalené zdivo můžete vidět v podlahách díky zaskleným a nasvíceným průhledům. V této části muzea zaujme také znovuinstalovaná ukázka paroží v tzv. Parohových chodbách. Do návštěvnického okruhu je zahrnuto ještě vnitřní nádvoří s vyznačeným půdorysem klášterní baziliky a vzácně dochovanou románskou kryptou.

Expozice a sbírky teplického muzea

Ve svých historických, knihovních, archeologických a přírodovědeckých sbírkách muzeum spravuje, odborně zpracovává a pro veřejnost zpřístupňuje statisíce sbírkových předmětů. Návštěvníci mají možnost si prohlédnout expozice zaměřené na pravěk severozápadních Čech. Další expozice jsou věnovány umění gotiky, renesance a baroka, ale také lázeňství nebo vývoji keramické výroby, která má v tomto regionu dlouhou tradici. Zajímavá je také stálá výstava hodin či numismatický kabinet. V rámci prohlídky muzea můžete navštívit i některé zámecké interiéry, konkrétně muzejní expozice zachovala tři z původních salonů a další doplnila v r.1994.

Přehledný katalog

Veškeré informace najdete v katalogu sbírek, který je v publikaci vydané ke 120. výročí otevření muzea. Katalog obsahuje kromě úvodní studie o historii teplického muzea také fotografie s popisem téměř 200 sbírkových předmětů. 

Oficiální stránky Teplického muzea: https://zamek-teplice.cz/cz 

 

TIP: Levnoshop.cz v Teplicích! 

administrator

administrator