7 dubna, 2019

Rozhovor s knihovnicí – Alenou Hubáčkovou

Rozhovor s knihovnicí – Alenou Hubáčkovou

 

Knihovnice už dávnou nejsou důchodkyně udržující hladinu hluku ve svatostánku poznání. Knihovnicí se nedávno stala jedna má kamarádka, která je mladá, dynamická a společenská.
Spolu jsme se bavily jaká je v současné době internetu role klasické knihovny pro město. Já už vím, že je to kulturní společenské centrum, které spojuje lidi napříč všemi věkovým kategoriemi.

Celý tvůj život je spjatý s životem v severních Čechách a Ústeckém kraji, jak tě život tady ovlivnil?
To nemohu posoudit, právě pro ten důvod, že zde bydlím. Mám však pocit, že se na mě tento kraj podepsal dost. A to v obou směrech. Mám hrozně ráda okolní krajinu, jsem na ni zvyklá, obdivuji ji, žít jinde si už nedokážu představit. Na druhou stranu potřebuji více kulturní město, více umění a  inspirující atmosféru. Lidi, kteří vnímají svět jako já – a těch tu bohužel mám nedostatek. Takže takhle bych viděla to ovlivnění. Nazvala bych to spíš jako jednostranné nenaplnění.

Jak jsi se k práci knihovnice dostala?
Naprosto triviálně – vyhrála jsem vypsané výběrové řízení.

Stereotypní představa o starší dámě s brýlemi, která eviduje výpůjčky a udržuje hladinu hluku, se tě netýká. Co pozice knihovnice obnáší?
Myslím, že představa o starší dámě je již překonána. Jsme moderní a komunikativní lidé. Co obnáší pozice knihovnice? Obnáší péči o čtenáře a o knihovnický fond. Spadá do toho kulturně-společenský rozhled. Má pozice knihovnice je v rámci naší knihovny ale odlišná — trochu svá a jedinečná — mám na starosti dětské oddělení a jeho knihovnický fond, dále propagaci a program knihovny, administruji náš web, prezentuji nás na sociálních sítích. Připravuji a vedu besedy pro děti všech věkových kategorií. Myslím, že je to důkaz mého tvrzení, že jsme moderní lidé.

Aktuální výstava v knihovně věnovaná Bílinskému zpravodaji

Jak vnímáš roli knihovny pro město?
Město tvoří lidé. Knihovna je služba pro lidi. Takže dohromady to dává smysl. Já knihovnu vnímám jako výborný prostor pro setkávání. A to, ať je to setkávání s knihami nebo setkávání lidí na pravidelných akcích.

Které knihy se v Bílinské knihovně nejvíce půjčují?
To je opravdu různé. Výpůjčky se mění. Když to hrubě shrnu, tak v oblibě jsou detektivky a romány pro ženy. Děti mají rády pohádkové příběhy a u mě na dětském oddělení to v roce 2018 vyhrál Malý princ.

Na co se můžeme v knihovně těšit v roce 2019?
Je toho opravdu mnoho. V květnu nás čeká setkání s Petrem Horálkem, který je český fotograf, kreslíř, spisovatel, cestovatel a astronom. Jeho snímky byly několikrát vybrány jako prestižní Astronomický snímek dne NASA, Astronomický snímek týdne ESO nebo Česká astrofotografie měsíce. Je po něm pojmenována planetka 6822 Horálek. Na to se moc těším.

Nabízené tituly

Březen je měsícem knihy a čtenářů. Roste v tomto měsíci i zájem o knihy?

Ano, roste. Na tento měsíc se chystáme hodně dopředu. S předstihem se objednávají nové knižní tituly a připravuje pestrý program přednášek. Třeba pro zajímavost uvedu, že program na březen byl hotov již koncem minulého roku, tzn. jsme připravené. Nenecháváme čtenáře vydechnout a popravdě také my se po tomto měsíci potřebujeme trochu nadechnout. Je to nejaktivnější měsíc v roce. Tento měsíc navíc uzavírá akce Noc s Andersenem. Je to akce, kdy naši dětští čtenáři nocují s námi v knihovně. Připravujeme tuto akci dva měsíce souběžně s našimi pracovními povinnostmi. Takže březen nás na začátku spolkne a vyplivne až na konci.

Plánuje knihovna v Bílině zařadit do své nabídky nějaké technologické vymoženosti jako e-knihy nebo e-čtečky?
Ano, tento rok uvedeme v platnost e-knihy.   


Knihovna ovšem není jen o výpůjčce knih. Jaké další věci k zapůjčení u vás najdeme?
Časopisy, denní tisk, stolní hry, CD, periodika různých zaměření. Je toho dost.

V době internetu, chodí ještě středoškoláci do knihoven načerpat informace pro referáty a seminární práce? V čem jsou přednosti knihovny oproti internetu?
Řekla bych, že jsme spíše základní zdroj povinné četby. To jsme velmi dobře vybaveni. Co se týká středoškoláků, tak těch v Bílině zase tolik není, takže podklady pro seminární práce a referáty se řeší méně. Nicméně řeší se a přesně pro tyto potřeby máme tzv. Mezivýpůjční službu, kdy můžeme sáhnout do jiné knihovny a danou či doporučenou (naučnou) literaturu čtenáři dodat.

Knihovna pořádá různé besedy, výstavy a přednášky. O jaké témata je největší zájem?
Nyní je to zdravý životní styl a cestopisy.

Pravidelně pořádáte čtení pro nejmenší. Pro koho je tato akce určena a jaký má význam?
Je určena předškoláčkům a školáčkům ve věku od 4 do 7 let. Každé čtení je tématicky zaměřené. Knihy, resp. čtené příběhy vybírám dost pečlivě. Musí zaujmout, musí být vtipné i moderní. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, čtení rozvíjí soustředění, fantazii, čtení zklidňuje a navozuje pohodu, snižuje stres. Možná tě to překvapí, ale i z takového čtení pro nejmenší se píši statistiky, já každou knihu ze které se četlo musím ohlásit (a to v jakém pořadí se kniha četla a po jak dlouhou dobu).

administrator

administrator