30 března, 2019

Z Ohníče do Žalan přes Kostomlaty

Z Ohníče do Žalan přes Kostomlaty

 

První část výletu začíná ve vlaku. Do Ohníče se dostanete po železniční trati z Ústí nad Labem do Bíliny přes Úpořiny. Dvoukolejná elektrifikovaná trať kopíruje zvlněný tok řeky Bíliny a cestou máte čas užít si okolní krajinu. Zejména na podzim je železniční trasa v údolí lemovaná listnatými lesy opravdu kouzelná. Z vlakového nádraží v Ohníči se vydáte po žluté značce do 5km vzdálených Kostomlat pod Milešovkou. Trasa je z poloviny asfaltová a z poloviny polní.

 

 

Pohradická hora

 

Cestou po pravé straně, asi 2,5 km jižně od Ohníče, leží Pohradická hora (419 m). Tento zalesněný čedičový vrch nenáleží k trase našeho výletu, ale je možné si zde udělat odbočku. Na vrcholu hory stojí zbytky jedné z nejstarších rozhleden v Českém Středohoří, zvané Aloisova výšina.

 

Snahu o renovaci rozhledny zastavila první světová válka a během druhé byla definitivně zničena. Rozhledna nejvíce utrpěla činností hlubiného dolu Svornost v Ohníči. Pod Pohradickou horou stávala obec Pohradice. Propadání v důsledku důlní činnosti je zřetelné i na Pohradické hoře.

 

Pohradická hora, na které se rozhledna nachází, má dva vrcholy. Na severním vrcholu stála vlastní rozhledna v novogotickém slohu, ze které zbylo jen základové zdivo. Na jižním vrcholu byl vyhlídkový altán, z něhož se dochovaly i zbytky okenních otvorů v přízemí.

 

Kostomlaty pod Milešovkou

 

Přibližně po dvou hodinách chůze se dostanete do Kostomlat.

Jednou z dominant obce je barokní zámek z konce 17. století. Z původních zámeckých interiérů se nedochovalo nic. Koncem 19. století byl zámek přeměněn na ženský nápravný ústav. V současné době slouží jako výchovný ústav pro mládež.

 

V Kostomlatech je možnost občerstvení.

 

 

Zřícenina hradu v Kostomlatech

 

Z Kostomlat vystoupáte po zelené značce na zříceninu hradu Kostomlaty (566 m.n.m.) z první poloviny 14.století.

 

Spolek za záchranu hradu v Kostomlatech zpřístupnil a zrekonstruoval věž. Ochoz věže nabízí pozoruhodné pohledy do okolí i na samotnou zříceninu.  Z vrcholu je při vhodném počasí dobrý rozhled na Krušné hory, České středohoří i Teplice s Doubravskou horou.

U zříceniny hradu nalezneme i občerstvení, otevřené vždy víkendy a svátky od 10:00-16:00. Během letní sezóny jsou zde pořádány kulturní akce a koncerty.

 

Podle posledních informací je do dubna letošního roku vyhlídková věž zavřená.

Po prohlídce hradu pokračujte po zelené značce na rozcestí s asfaltovou silnicí.

Cestou projdete krátkým úsekem Naučné stezky Březina. Ta se nachází v zalesněném terénu a její základní délka je 7 km. Odbočky ze stezky vedou k hradu Kostomlaty a Vojenskému rybníku. Naučná stezka poskytuje informace o flóře, fauně a historii náhorní plošiny Březina.

 

Černčice

 

Na rozcestí pokračujte po zelené značce 4km do obce Černčice.

Cestou po levé straně uvidíte znělcovou homoli, Franckou horu (650 m.n.m.), která je známá také pod názvem Zvon. Příkrý kamenitý svah je na vrcholu zakončen rozeklanými skalními útvary a je častým cílem horolezců. Po úbočí vrchu vede modře značená cesta z Černčic do Lukova. Na vrchol nevede žádná cesta. Na jaře zde hojně kvete bledule.

 

 

Z Černčic,které leží přímo pod Milešovkou, jďete po červené značce na rozcestí nad Lelovem.

Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří naleznte po pravé straně naší trasy. Z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého okolí. Je označovaná jako místo s nejdrsnějším podnebím v Čechách. Horu často bičují silné větry a bouře, bezvětří je tu jen osm dní v roce.

 

Lelov

 

Z rozcestí vede žlutá značka do Lelova a zde se můžeme kochat pohledem na Dlouhý vrch (526 m.n.m.) na levé straně a Bílský vrch (546 m.n.m.) vpravo.

Cesta je však přehrazena ohradníky,které musíte obejít.

 

 

Žalany

 

Z Lelova pokračujeme po silnici do Žalan.

Kaple svatého Fabiána a Šebestiána stojí na návsi v obci Žalany. Mohutná kaple s čtverhrannou průčelní věžičkou bez zvonu, postavená na počátku 19. století.

 

V Žalanech je možnost občerstvení, po kterém můžete nastoupit na vlaku.

 

Celková trasa výpravy je 14 km. Pokud se vydáte na některou z odboček, je možné strávit zde příjemný celodenní výlet.

 

Foto: Daniela Endrštová

 

administrator

administrator