Rozhovor se Spolkem pro záchranu hradu Kostomlaty

autor: | Úno 25, 2019 | Rozhovory

Rozhovor se Spolkem pro záchranu hradu Kostomlaty

 

V Kostomlatech pod Milešovkou nachází zřícenina hradu z první poloviny 14. století. Méně známým faktem je, že zde roku 1841 nechal Josef Fenzel vystavět výletní restauraci, která sloužila jako zázemí archeologických průzkumů a k výstavě tamních nálezů.
Hostinec spolu s rozhlednou ve velké věži zanikl v 50. letech 20. století.
V roce 1998 bylo založeno Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty, které o památku pečuje a pořádá zde zajímavé kulturní akce.

 

 

Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty byl založen před více než dvaceti lety. Jaké cíle měli zakladatelé spolku?

 

Zakladatelé měli cíle jistě shodné s těmi našimi. A těmi jsou záchrana zříceniny hradu Kostomlaty a její zachování v co nejlepším možném stavu pro další generace.

 

Od té doby jste se zasloužili o velké množství oprav a rekonstrukcí. V čem vidíte váš největší úspěch?

 

Jednoznačně a bez rozmýšlení oprava velké věže, která dnes slouží jako rozhledna s nádherným výhledem. Je to zásluha obce Kostomlaty, která zajistila dotace a opravu věže zrealizovala. Spolek se spolu s obcí podílel na stavbě budovy zázemí hradu a to jak finančně, tak i manuálně.

 

Členové vašeho spolku investují čas i finance na záchranu zříceniny hradu. Veškeré příjmy sdružení se investují do oprav a kulturních akcí, které obohacují širokou veřejnost. Jaká je vaše motivace? Jak činnost spolku obohacuje vás?

 

Jsme většinou rodáci z Kostomlat, známe se už od školky nebo od školy. Na hrad jsme si chodili hrát už jako děti, pořádali jsme tu rozlučky, když kluci odcházeli na vojnu. Je to také kus naší vlastní historie a vzpomínek. Teď, po letech je to pro nás místo, kde starosti běžného života můžeme nechat tam dole a načerpat novou energii. Jsme přesvědčeni o tom, že to má smysl. Motivací jsou pro nás všichni, kdo sem chodí a podporují nás v naší činnosti a nejvíce ti, kteří se k nám rádi vrací. Je to pro nás prostě srdeční záležitost.

 

NÁZEV: Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty

ROK ZALOŽENÍ: 1998

ČLENOVÉ SPOLKU: Karel Procházka, Diana Blahýnková, Roman Šulík, Martin Vitouš, Dagmar Komínková, Michaela Komínková, Tomáš Vendera, Bohuslav Rapavý, Vladimíra Siegismund, Ladislav Vrba, Hana Braun, Jaroslav Hájek, Lenka Becherová, Ladislav Faigl, Martina Kuzba Nevědomská, Pavel Kuzba, Michael Rysner, Jan Otradovec, Norbert Volma

ČINNOST SPOLKU: Naše činnost spočívá zejména v dobrovolné péči o hrad Kostomlaty, v kulturní a osvětové činnosti ve vztahu k tomuto objektu.

 

 

Podle dohledaných informací měla v 19. století restaurace pod hradem sloužit jako zázemí pro archeologický průzkum. Byl hrad Kostomlaty významným historickým nalezištěm?

 

V 19. století, konkrétně v roce 1841, započala úprava spodní částí hradu a postavení hostince. V té době se žádný archeologický průzkum na hradě nedělal, ale při samotných pracích se nalezly různé artefakty, které se pak vystavily v lokále hostince. Hostinec nesloužil jako zázemí pro archeologický průzkum, ale sloužil pro turisty a pro lázeňské hosty z Bíliny a Teplic. Nestál pod hradem, jak je v otázce, ale ve spodní části hradu. Na hradě v té době byla též zpřístupněná věž, zřízený kuželník a postavený dřevěný lokál nad příkopem. V roce 1937 bylo postavené patro nad částí objektu hostince, které sloužilo jako ubytovna pro mládež. Hostinec sloužil ještě chvíli po 2. světové válce. Po ukončení provozování tohoto hostince se nálezy z hradu přesunuly do světecké školy a pak zmizely neznámo kam.

 

Hrad Kosomlaty

 

Děkuji za upřesnění. A prováděli se zde nějaké významné archeologické průzkumy?

 

Řízený archeologický průzkum na hradě Kostomlaty probíhal v roce 1976 – 1978. Nalezlo se zde okolo 250 artefaktů, které jsou zdokumentované a železné předměty zakonzervované. Zajímavostí je, že se na hradě nalezla bronzová sekera, což svědčí o tom, že na tomto místě bylo v minulosti hradiště. Tato sekerka pochází z doby cca 2000 let před naším letopočtem. Všechny tyto nálezy jsou uložené v Regionálním muzeu v Teplicích.
Za působení nejdříve Občanského sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty, později Spolku se od roku 1998 až do roku 2017 při záchranných pracích nalezlo na hradě 110 artefaktů. Jednalo se o šipky s tulejkou, fragmenty podkov, hřebíky, fragmenty kachlí, nádob, část kamenné koule a další. Nálezy byly též z poloviny 19. století, tudíž z doby provozu hostince. Tyto nálezy byly předány do Regionálního muzea v Teplicích.

 

Přítomnost hradiště svědčí bohaté kulturní minulosti v oblasti Kostomlat. Jak hluboko do historie sahají první stopy osídlení?

 

Z oblasti Kostomlat jsou zajímavé nálezy, které byly náhodně nalezeny v roce 1944 a jednalo se o kamenné sekeromlaty. Celkem se našlo 5 celých sekeromlatů a 2 půlky. Tyto nálezy spadají do mladší doby kamenné, které můžeme datovat kolem 6000 – 4000 let před našim letopočtem. V roce 2014 probíhal archeologický průzkum v lokalitě dnešního náměstí v Kostomlatech.  Tam byly objeveny zbytky narušeného pravěkého objektu. Fragmenty keramiky z doby únětické kultury, která spadá do starší doby bronzové tj. 2300 – 2200 let před naším letopočtem. Tyto nálezy jsou též v Regionálním muzeum v Teplicích. Dle nálezů je lokalita Kostomlat osídlená již od pradávna.

 

 

Hrad Kostomlaty

 

Během letní sezóny pořádáte na hradě kulturní akce. Jmenovitě například Country léto, Muzikál Jakoubek, Středověké dny a bitvy…Co připravujete na letošní rok?

 

V letošním roce zatím velké plány neděláme. Obec Kostomlaty totiž chystá realizaci velkých oprav hradního jádra, což je momentálně největší prioritou, protože stav hradeb je již opravdu kritický. Pokud vše vyjde podle plánu, bude hrad pravděpodobně z bezpečnostních důvodů a provádění stavebních prací uzavřen a žádné kulturní akce nebudou povoleny. Zatím je naplánován muzikál Jakoubek v měsíci květnu. Za spolek bychom v letošním roce chtěli uskutečnit pouze jednu akci, třetí ročník oblíbeného Country léta a to právě z důvodu plánovaných oprav. V současné době zatím konání této akce nemůžeme potvrdit. Budeme to řešit operativně až v době, kdy bude znám rozsah a termín ukončení prací.

 

Hrad s výletní restaurací je otevřen víkendy a svátky od 10:00 do 16:00. Jaká je návštěvnost této památky?

 

Návštěvnost neustále roste. Je to samozřejmě ovlivněno ročním obdobím a počasím. Největší nápor turistů a návštěvníků zažíváme vždy začátkem sezóny, kdy po dlouhé zimě všichni touží po výletech do přírody. Ale lidé chodí i v těch největších vedrech i v plískanicích a mrazech, i když máme mimo sezónu zavřeno.
Chodíme několikrát v týdnu krmit naši hradní kočku Klotildu, kterou nám tu před dvěma lety někdo vyhodil a která se stala místním maskotem. Patří jí také nejvíce komentářů v hradním sešitě a také vyloudí skoro na každém příchozím nějakou tu dobrotu.
Většinou tu vždy někoho potkáte, ráno, večer, v létě, v zimě, v sezóně i mimo ní. Jsme si vědomi toho, že bychom mohli mít otevřeno neustále. Bohužel to není v našich silách ani časových možnostech.

 

 

V nedávné době si váš spolek založil webové stránky a facebook. Pomohla vám tato média informovat možné návštěvníky a sponzory o vašich aktivitách?

 

Ano, naše nové webové stránky i facebookový profil fungují od listopadu 2016. Jsme přesvědčeni, že právě díky těmto médiím návštěvnost hradu neustále stoupá. Snažíme se, abychom na stránkách měli vždy aktuální informace. Zájem o naše příspěvky je evidentní, což se projevuje na odezvě a na sdílení příspěvků a též na stále narůstajícím počtu lidí, které naše stránky zajímají. V současné době se blížíme k šesti stovkám příznivců, což je skvělé. Facebook je určitě kontaktnější a více využívaný než webové stránky, které jsou spíše informativní. Zde naleznete kontaktní údaje, odkazy na akce, stanovy, výroční zprávy, fotogalerii apod.

 

Jaké jsou vaše cíle do budoucna v oblasti renovace hradu Kostomlaty?

 

Velké opravy zajišťuje a realizuje obec, protože je vlastníkem. Spolek se soustředí na zabezpečení služeb v sezóně a na menší opravy. Udržujeme prostor hradu, například sekáním trávy a vytrhávání náletů. V současné době doděláváme poslední stavební práce na budově zázemí hradu, aby konečně mohla být zkolaudována. Pak už nás čekají jen ty kosmetické úpravy uvnitř. V letošním roce bude pro nás prioritou oprava klenby sklepa, kterou budeme jako spolek financovat. Do budoucna bychom chtěli realizovat opravu malé věže a také opravu bašty. Našim velkým přáním je také zpracování 3D animace rekonstrukce hradu Kostomlaty, kterou bychom zde chtěli návštěvníkům prezentovat.

 

Hrad v Kostomlatech je mezi místními znám spíše jako Sukoslav. Podle mých informací to není vlastní název. Jak se hrad správně nazývá a jak vzniklo označení Sukoslav?

 

Správný název je skutečně hrad Kostomlaty. I když my všichni ho pod názvem Sukoslav známe a bývá tak nesprávně označen i v turistických průvodcích i na mapách.
Viníkem je pravděpodobně Václav Hájek z Libočan, který ve své kronice vypráví vymyšlený příběh o předáku Sukoslavovi, který bojoval s knížetem Hostivínem. Tento Sukoslav měl v roce 880 poblíž Bíliny založit hrad, který pojmenoval podle svého jména. Hostivít ani Sukoslav nejsou doložené historické postavy a hrady se koncem 9. století ještě nestavěly. Ani Václav Hájek z Libočan neuvádí nějakou souvislost mezi Sukoslaví a Kostomlaty. V soudobých písemných pramenech se tento název nevyskytuje, používat se začal až v 19. století.

 

AK

 

FOTOGRAFIE: Archiv spolku pro záchranu hradu Kostomlaty

WEB: http://spzhk.cz/​

FACEBOOK: https://www.facebook.com/SpolekprozachranuhraduKostomlaty/​

 

Středověký den na hradě Kostomlaty 2018

Středověký den na hradě Kostomlaty 2018

About Pavla Z.