7 dubna, 2021

Supí vrch

Supí vrch

České středohoří je plné kopců, mezi kterými je nejznámější a také nejvyšší Milešovka. Ovšem nacházejí se zde i méně známé kopce, které jsou neméně zajímavé. Svou přitažlivost má například Supí vrch nedaleko lázeňského města Teplice, konkrétně nad malou obcí Lbín. Přestože není příliš známý a na mnohých mapách jej ani nenajdete, rozhodně stojí za návštěvu.

 

Čím je Supí vrch význačný? 

Lokalita Supí vrch je cenná krajinářsky i přírodně, zejména díky zachovanému biotopu skalní stepi. Vyskytuje se zde více než 20 ohrožených a chráněných druhů rostlin, se kterými se setkáte již cestou na kopec. Je zde například kosatec bezlistý, bělozářka liliovitá, koniklec luční, třemdava bílá a celá řada další vzácných vyšších rostlin. Také jsou zde rostlinná společenstva kavylových skalních stepí, která jsou charakteristická pro jižní svahy kopců vulkanického původu v Českém středohoří.

 

Naučná stezka 

Právě výskyt vzácného a chráněného rostlinstva byl pro ochranáře přírody podnětem pro vybudování naučné stezky. Povedlo se ji otevřít 9.5.2019, od kdy se návštěvníci mohou kochat nejen krásnými výhledy do krajiny Českého středohoří, ale hlavně unikátními zajímavostmi Supího vrchu. Nejsou to pouze chráněné rostliny, které turisty přitahují, ale také se zde můžete setkat s zpěvem slavíků, po pěšině běhají kovově modří střevlíci vrásčití, zahlédnout může slepýše nebo i zmiji a na vrcholu poletují otakárci. Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu Supího vrchu je jaro, kdy vše kolem vás nádherně kvete, bzučí a zpívá.

 

Jak se k Supímu vrchu dostat?

Naučná stezka začíná u autobusové zastávky Bžany-Lbín, kde najdete první informační panel. Samotná naučná stezka má délku zhruba půl kilometru a jsou na ní umístěny celkem čtyři informační panely. Na prvním z nich se dozvíte obecné informace o celé lokalitě, další vás seznámí s rostlinstvem a živočichy a dva zbývající na vrcholu jsou zaměřené na přírodní hodnoty Supího vrchu. Naučná stezka končí panoramatickou tabulí, která vám řekne, co vlastně ze Supího vrchu vidíte. Především je to netradiční pohled na část Českého středohoří kolem Milešovky a na údolí řeky Bíliny

administrator

administrator