Svůj půvabný název si tato železniční trať vysloužila díky aleji švestkových stromů, které lemují většinu jejího průběhu. Výprava na sever Čech by měla být povinností pro každého, kdo má blízko k vlakové dopravě, nádraží, kolejím a všemu, co s tím souvisí.

Švestková dráha cestou necestou

Jako tzv. Švestková dráha se oficiálně nazývá „železniční trať Čížkovice-Obrnice“. Je dlouhá jen něco málo přes třicet kilometrů, takže vlak ji hladce absolvuje za příjemnou hodinku, i pokud zvolí vyhlídkové tempo. Při tom budou mít cestující dostatek příležitostí kochat se okolní krajinou malebných vrcholů Českého středohoří.
Vlak cestou projíždí několika obcemi – za všechny jmenujme například Libčeves, Třebílice, Sedlec nebo Třebenice. Po většinu cesty se však jediná lokomotiva kodrcá krajinou zcela osamocená. Pasažéři z oken vlaku vyhlížejí ven a řada z nich jezdí sem a tam čistě proto, že si chtějí užít pocit návratu do starých časů.

Jízdní řád Švestkové dráhy >> https://www.svestkovadraha.cz/jizdni-rad 

Švestková dráha = Romantika bez cíle

Než se na vlakový výlet vydáte, není totiž od věci se seznámit s historií zdejší železnice. Leccos mohou napovědět třeba pěkné historické pohlednice, na kterých lze obdivovat barevné vyobrazení místních nádraží. Na konci devatenáctého století, kdy byly koleje položeny (provoz byl zahájen na sklonku roku 1898), si okolní obce ještě udržovaly typický vesnický charakter. Provoz parních lokomotiv zpočátku zajišťovaly Rakouské dráhy, později přešel pod správu Československých státních drah. Švestková dráha tvořila svého času poměrně důležitý železniční spoj, v šedesátých letech sloužila například jako jeden z hlavních dopravních koridorů pro přepravu materiálu do chemické továrny v Lovosicích. V dobách, kdy automobily ještě zdaleka nebyly samozřejmostí a většina rodin si je nemohla dovolit, představovala vlaková doprava pro mnoho lidí jediný přístupný způsob cestování. Pro ty, kteří dnes cesty vlakem již takřka neznají, není od věci si časy dávno minulé připomenout.

Ideální víkendový výlet

Za dobu své existence si švestková dráha však zažila i pernější chvilky, několikrát se hrozilo zrušení zdejšího provozu a v 80. letech dokonce došlo na čas k přerušení spoje z důvodu sesuvu půdy na trať. Přelom století se pak nesl ve znamení postupného útlumu provozu a zájem o vlakovou dopravu v severních Čechách ustupoval na úkor automobilů či autobusů. Jízdní řád se proto omezil na jeden až dva spoje denně, které navíc využívalo jen minimum zájemců.
Železniční nadšenci se však rozhodli udělat všechno proto, aby Švestková dráha nezanikla. Přetvořili její původní ryze praktický účel v něco výjimečného – podařilo se jim zvýšit zájem o přepravu vlakem po Švestkové dráze čistě tím, že z ní udělali turistickou atrakci. Od roku 2008 začaly vlaky jezdit v pravidelných intervalech během letní sezony vždy o víkendu, díky čemuž se podařilo zajistit zvýšený příliv turistů. Kdo se někdy projel Švestkovou či jinou lokální dráhou, ten může z vlastní zkušenosti potvrdit, jak romantické je projíždět se krajinou po železnici třeba jen tak, bezcílně. Je to výlet ideální pro celou rodinu: starší generace se budou kochat výhledem do okolí a děti budou nadšené z vláčku.

Foto: Daniela Endrštová

WWW:

https://www.svestkovadraha.cz/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_%C4%8C%C3%AD%C5%BEkovice%E2%80%93Obrnice

http://svestkovadraha.severoceskedrahy.cz

Pokud jste objevily chybu napište nám, je pro nás důležité aby obsah byl korektní. Děkujeme!

About Pavla Z.