28 března, 2020

Trupelník – přírodní rezervace

Trupelník – přírodní rezervace

 

Tento kopec najdete asi tři kilometry jihovýchodním směrem od severočeského města Bílina. Vypíná se do výšky 355 m n.m. poblíž obce Kučlín. Vrchol kopce tvoří dva samostatné vrcholy, jelikož ve třetihorách došlo k rozlomení kry a následnému poklesu její severní části o 15 m.

Oba vrcholy tvoří čedičový výlev, pod kterým jsou ve svazích kopce uloženy zbytky třetihorních sedimentů. Název Trupelník vznikl zkomolením německého názvu Trripelberg, což znamená triplový vrch. Na svazích Trupelníku se rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace. Zřízena byla v roce 2001 a jejím účelem je zejména ochrana významného paleontologického naleziště s výskytem vzácných a ohrožených druhů teplomilných rostlin. Svahům Trupelníku se říká bílé stráně a v minulosti na ně byly přemístěny ohrožené druhy rostlin z předpolí rostoucí blízké Radovesické výsypky.

Jak se na Trupelník dostat

Můžete se vydat pěšky z Bíliny, což je krásná vycházka „žižkovým údolím“ (správně Čistec) podél potoka. Vyjdete od kostela Svatého Petra a Pavla na bílinském náměstí. Za kostelem se dáte rohovým průchodem pod farou a následně projdete jedinou zachovalou bránou do městských hradeb a budete pokračovat rovně směrem k plavecké hale. Na konci údolí překonáte po stráni převýšení několik desítek metrů a projdete křovinami až na svahy zvané bílé stráně.

Druhou variantou je cesta z Kučlína, která je o něco pohodlnější. Na jižním okraji obce se za zahrádkami vydáte po polní cestě vlevo stále do kopce.

Okolí Trupelníku

Pokud navštívíte tuto lokalitu, můžete si prohlédnout i pamětihodnosti města Bíliny. Především je to barokní zámek, který se nachází nad náměstím a při cestě na Trupelník jej nemůžete minout. Uvnitř zámeckého areálu jsou zahrady se zbytky hradního opevnění. Za pozornost stojí i kostel, který bude výchozím bodem výšlapu na Trupelník. Z původně gotického kostela ze 13. století se zachovalo jen zdivo a kostel byl přestavěn do renesanční podoby v 16. století. Kousek od kostela uvidíte věž s přilbovou střechou. Až se budete vracet z výletu, můžete se občerstvit v zajímavé restauraci vybudované ve zbytcích hradební bašty z 15. století.

Nejvýraznější dominantou Bíliny i celého Českého středohoří je vrch Bořeň. Z jeho vrcholu je úžasný výhled na široké okolí. Tato hora je známa také výskytem pramenů léčivé vody, které se nacházejí na jejím úpatí a všeobecně jsou známé jako Bílinská kyselka.

Foto: Daniela Endrštová

administrator

administrator