7 května, 2018

Tvrdín

Tvrdín

Obce ležící v chráněných krajinných oblastech skýtají zvláštní kouzlo, jako by z nich čišela jakási výjimečná atmosféra. Výjimkou není ani nevelký Tvrdín na úpatí Českého Středohoří v severozápadních Čechách.

Unikátní vzpomínka na historii

1454, to je rok, do kterého historikové kladou nejstarší písemný záznam potvrzující existenci Tvrdína. Během staletí se však změnilo jen málo. I dnes patří k hlavním zdrojům obživy zemědělství. Malebná vesnička na první pohled stále patří spíše minulosti: zachovává si charakteristickou venkovskou tvář a skýtá vítanou úlevu před výdobytky moderní civilizace. Donedávna – konkrétně do poloviny minulého století – stávala uprostřed Tvrdína klasická náves s kapličkou a původní hasičskou zbrojnicí. Obě padly za oběť výstavbě nové silnice, jež vesnici dnes protíná po celé délce. Památkou na období minulého režimu je rovněž budova někdejšího JZD, státní statek však byl ihned po revoluci v roce 1989 zrušen. Jiná připomínka na doby minulé – tentokrát ještě dřívější – se však naštěstí zachovala. Jsou jí unikátní Boží muka u Tvrdína, představující jednu z mála ukázek tzv. pilířových božích muk v severních Čechách. Pocházejí pravděpodobně z první poloviny 19. století. Dlouho hrozilo, že kvůli zanedbané údržbě zůstanou v havarijním stavu, ale v roce 2011 se dočkaly kompletní rekonstrukce. Nyní představují místní pamětihodnost, na kterou mohou být Tvrdínští právem hrdí.

Obyvatel bude ubývat

Oficiálně je Tvrdín katastrální částí obce Hrobčice spadající do okresu Teplice (pro úplnost dodejme, že k Hrobčicím stejným způsobem náleží celkem jedenáct menších obcí, z nichž tři – Dřítek, Hetov a Radovesice – jsou již zaniklé). Tvrdín však i po více než půl tisíciletí od první zmínky žije, byť nikterak velkolepě. V obci je registrováno všehovšudy 17 adres a pouhých 28 trvalých obyvatel, čímž se řadí mezi vůbec nejmenší obce v České republice. Není se ostatně co divit, není zde totiž ani jedna pracovní příležitost. Sociologové proto do budoucna předpokládají mírný úbytek obyvatel.

administrator

administrator