30 května, 2018

Židovský hřbitov v Bílině

Židovský hřbitov v Bílině

 

Nejstarší dochované zmínky o přítomnosti Židů na území Bíliny pocházejí z počátku patnáctého století. Většina zmínek o bílinských židech se váže k novějšímu datu. Svědectvím o jejich přítomnosti je například dochovaný, byť dnes poměrně zanedbaný a veřejnosti nepřístupný židovský hřbitov.

Nesnadný osud

Nejstarší letopočet na zdejších náhrobcích se datuje do roku 1891. Nepohřbívalo se zde příliš dlouho – pouze něco málo přes čtyřicet let. Vypuknutí druhé světové války v roce 1939 znamenalo postupný zánik místní komunity a právě z tohoto roku pochází také nejmladší náhrobní kámen, který byl kdy vztyčen. 

Židé, jež Bílinu obývali ve staletích před založením hřbitova, našli místo svého posledního odpočinku patrně zcela namátkově. V průběhu šestnáctého a sedmnáctého století Židé v Bílině dokonce přechodně nepobývali vůbec, to když došlo k jejich vyhnání a následnému zamítnutí snahy o opětovné usídlení.

V roce 1793 obývalo Bílinu pouze pět stálých židovských obyvatel. O století později jich však již byla celá stovka a našel se tak důvod k založení hřbitova. Zvoleno bylo místo těsně sousedící s již fungujícím komunálním hřbitovem v Bílině, který je dodnes plně funkční. Vinou již zmíněného válečného konfliktu, během nějž přišlo ve vyhlazovacích táborech o život 39 bílinských židů (V památníku Yad Vashem lze zjistit jména 39 obětí holocaustu z Bíliny.), se však nenávratně přerušily úzké rodinné vazby a život komunity později už nebyl nikdy obnoven. Židé Bílinu opět opustili a tentokrát už se zřejmě nevrátili. Lze to soudit i z toho, že k náhrobním kamenům na hřbitově dnes nikdo nepřichází. Ten tak postupně chátrá.

Zná ho jen málokdo

Zanedbaný stav hřbitova je alarmující, že správa obce rozhodla o uzavření přístupu pro veřejnost. Mnohé náhrobky se během uplynulých desetiletí skácely k zemi a symbolicky tak vzdaly svou snahu o uchování památky na nositele jména v něm vyrytého. Neveselou scénu pak doplňuje ještě ruina bývalé márnice stojící u brány v jižní části (dnes již nefunkční). O existenci bílinského židovského hřbitova nemá řada místních ani ponětí.

Foto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jewish_cemetery_in_B%C3%ADlina,_2012-04,_01.JPG

Galerie:https://mapy.cz/zakladni?x=13.7667951&y=50.5469365&z=17&gallery=1&source=base&id=1853370

Více informací: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1451151

administrator

administrator