19 srpna, 2019

Věžový vodojem Splintex

V české krajině najdeme stovky, ne-li tisíce vodojemů a většina z nich není z architektonického hlediska příliš zajímavá. Srdce každého milovníka technických památek proto zaplesá, když zavítá do severočeských Chuděřic. Právě nedaleko Bíliny najdeme jeden z těch vodojemů, které rozhodně stojí za vidění.

Ne nadarmo je uveden v seznamu národních kulturních památek, letos v únoru uplynulo právě dvacet let od chvíle, kdy jej příslušný památkový ústav zaevidoval. Jeho silueta zaujme kolemjdoucí už na první pohled. Věžový vodojem stojí v areálu chuděřické sklárny už více než století a v jeho průběhu se postupně měnili i majitelé. Za výstavbou stojí firma Wieinmann-Werke, jež na pozemku za první republiky hospodařila (zpočátku nikoliv jako sklárna, ale zinkovna) a zasloužila se o to, aby díky vybudování vodojemu továrnu zásobovala voda z blízké řeky Bělé, což pochopitelně výrazně usnadnilo a zmodernizovalo provoz podniku. V polovině století přešly nyní již sklářské závody pod teplický Union, v devadesátých letech je vlastnila firma Glavunion a současným, tedy v pořadí již čtvrtým majitelem, je Splintex Czech a.s.


Železobetonová dominanta

V rámci firemního areálu jeho silueta tvoří jednoznačnou dominantu. Se svými 43 metry nejenže jednoznačně převyšuje všechny okolní budovy, ale vymyká se především celkovým stylem konstrukce. Ta na první pohled evokuje architektonický styl počátku 20. století, především ale poskytuje svědectví o úrovni technických znalostí našich předků. Přes všechny uplynulé roky se totiž podle pravidelných kontrol památka těší vynikajícímu stavu. Vděčí za to zejména kvalitě použitého materiálu – jak osm nosných sloupů propojených podpůrnými žebry, tak deska na průvlacích jsou vyrobeny ze železobetonu a ani dnes nemají nejmenší potíže unést extrémní zátěž v podobě dvou kovových nádrží, každou o objemu 150 krychlových metrů. Voda je uskladněna v úctyhodné výši třiceti metrů nad zemí a na přivaděč labské vody byl rezervoár poprvé napojen v roce 1945. Odkazy na techniku prvorepublikových konstruktérů nalezneme rovněž například ve větrací lucerně, která završuje střechu pobitou rytinou z eternitových šablon.
Snad jediné, co návštěvníka zamrzí, je fakt, že vodojem je v současné době nepřístupný. Třebaže by vedle své základní funkce mohl sloužit jako perfektní rozhledna, turisté si na výhled do severočeské krajiny musejí nechat zajít chuť. Prohlédnout si ji lze pouze zdálky za plotem sklárny.

administrator

administrator