19 listopadu, 2016

Vyhlídka Jeřabina

Severočeský Litvínov je sice průmyslovým městem a sídlem chemických závodů, ale má také překvapivě zajímavé a krásné okolí. Je to dáno blízkostí Krušných hor, jejichž lesy v nedávných letech trpěly průmyslovými exhalacemi z tepelných elektráren.

V posledních letech však došlo k jejich modernizaci a odsíření komínů, což má blahodárný vliv na kvalitu stromů a ozdravění celé krajiny. Proto začínají lidé objevovat krásy a zajímavá místa, která lákají k výletům. Jedním z nich je i vrch Jeřabina, který se tyčí do nadmořské výšky 788 metrů a nachází se pouhých 6 km od Litvínova a 20 km na sever od Mostu. Na Jeřabinu vedou dvě turistické stezky, a sice červeně značená od jihovýchodu z Litvínova a žlutá od severozápadu z malé obce Mníšek.

Historie vrcholu Jeřabiny

Vrchol Jeřabiny poskytuje krásné výhledy na okolní Krušné Hory, Na České středohoří a Mosteckou pánev. Není divu, že vždy přitahovala turisty a také budovatele rozhleden. První rozhledna byla na vrcholu postaven v r. 1884 německým mosteckým turistickým spolkem turistů, ovšem zakrátko byla poničena vichřicí. V roce 1929 byla obnovena, ovšem po druhé světové válce opět postupně chátrala až zanikla úplně. Nakonec zbyly jen kamenné základy, které se staly základnou pro obnovení rozhledny v roce 2009.

Současný stav

Dnešní podoba vyhlídky je ve tvaru čtyřhranného zastřešeného altánu posazeného na původním zrekonstruovaném kamenném podstavci, poskytuje turistům přístřeší při nepříznivém počasí, ale zejména úžasné výhledy, pokud je hezky. U vyhlídky byla také instalována informační tabule s údaji o historii rozhledny v češtině a němčině. Slavnostního znovuotevření se rozhledna a hlavně nadšení turisté dočkali v neděli 28.6.2009 za velkého zájmu široké veřejnosi. Nyní je rozhledna na vrchu Jeřabina volně přístupná a nabízí všem příchozím úchvatné panoramatické výhledy. Najdete ji asi 6 km od obce Klíny mezi Křížatkami a Mníškem. Můžete sem dojet i autem, které necháte na malém parkovišti pod vrcholem. Zde se napojíte na červenou turistickou stezku a pěšky zdoláte výšlap v délce půl kilometru.

 

administrator

administrator