19 května, 2019

 Zabrušany

Obec Zabrušany

Jako bájný pták fénix, který povstal z popela. Tak charakterizuje obec Zabrušany svou minulost a stříbrného ptáka se zlatou zbrojí má i ve svém znaku. V důsledku důlní činnosti byla obec na přelomu 20. století srovnána se zemí. Situaci kolem zániku obce dokresluje dobová zpráva z místního deníku.

“Přeložení Obce Zabrušany
Obec už je ze tří stran vyuhlená a leží na úzkém uhelném pilíři. Obec se přeloží na mysliveckou louku parcela č. 171,186/1 a 173. Povrchová těžba začne 1907 od popisného č. 4. směrem k hospodě U Třech Lip. Plán stěhování obce se bude konat v rozmezí let 1907 až 1911 mimo popisného čísla 64,66,69,42. V roce 1912 se bude překládat kostel a hřbitov…”
Der Kohleninteressent. Teplitz 1906
Hornický časopis vydávaný v Teplicích

Když se vrátíme hlouběji do minulosti obec Zabrušany jsou velmi zajímavou historickou lokalitou. První známky osídlení jsou z pozdní doby kamenné a v 9. století tu vzniklo jedno z nejvýznamějších slovanských hradišť.

Zabrušanské hradiště je položeno na skalním ostorohu v nadmořské výšce 230 m a jeho plocha je 5 hektarů.

Území hradiště chránil bažinatý terén a okolní svahy, které byly v době osídlení terasovitě upravené.

Mezi zajímavé nálezy z této oblasti patří zlomky skla, železných předmětů, kulaté hliněné přívěsky a fragmenty hliněných perel. Dále zde byla objevena mohyla kněžny se zlatými a stříbrnými šperky byzantského rázu.

První písemné zmínky o Zabrušanech sahají do 13.století, kdy jsou zmiňovány jako sídlo Jaroslava ze Zabrušan. Největší rozmach zaznamenala obec až v 18.století. V té době zde byl postaven filiální kostel Šimona a Judy a přifařeny k němu byly vsi Všechlapy, Želénky, Straky a Štěrbina.

Původní obec ležela na hnědouhleném podloží a proto již od konce 18.století začínal postupný přesun kostela a hřbitova a současně probíhala i pozvolná výstavba nových domů.

Nové Zabrušany byly nově postaveny přímo pod valy slovanského hradiště. Nový kostel je věrnou kopií starého barokního kostela.

K historicky zajímavým objektům patří kaplička Svatého Antoníčka, most potok Bouřlivec a vstupní brána stateku Želénky vše z 18 století.

Cestou kolem potoka a přes most dojedete k vodní nádrži Všechlapy, která byla postavena na soutoku Loučenského potoku a Bouřlivce. Nádrž slouží jako záložní zdroj vody pro elektrárnu Ledvice a současně chrání oblast před povodněmi. V létě je zde možnost koupání.

Nedaleko Zabrušan se nachází také geologicky zajímavé naleziště porcelanitů u Stark. Peleontologické nálezy skýtaly bohatý materiál ke studiu fosilních rostlin. Vědecké vzorky zde sbíral i slavný August Emanuel Reuss, které pak byly součástí sbírky Lobkowiců. Dnes je zde možné velmi vzácně nalézt otisky rostlin.

AK

administrator

administrator