21 ledna, 2017

Zámek Duchcov

Město Duchcov se rozkládá nedaleko severočeského lázeňského města Teplice. Ze školních hodin dějepisu si každý vybaví stavný Duchcovský viadukt, který byl svědkem střetu stávkujících horníků s prvorepublikovým četnictvem. Neméně známý je však i zámek Duchcov, který stojí v centru města a je obklopen anglickým parkem a zahradou.

Historie zámku

V letech 1675 až 1685 jej nechal vystavět Jan Bedřich z Valdštejna na místě, kde před tím stálo starší renesanční sídlo rodu Lobkoviců. V dalších letech prošel zámek několika stavebními úpravami. Na počátku 18. století byla přistavěna dvě boční křídla a o 100 let později byly provedeny úpravy v klasicistním slohu. Historie zámku je spjata pouze s rodem Valdštejnů, kteří v něm měli své sídlo od roku 1642 až do r. 1921. V průběhu let na zámek zavítala celá řada významných osobností světové politiky a kultury, jako například Alexandr I., Fridrich Vilém, kancléř Metternich, básníci Goethe a Schiller nebo hudební skladatel Beethoven. Ovšem největší historickou stopu na duchcovském zámku patrně zanechal Giacomo Casanova, známý svůdník a milovník žen, kterého sem pozval hrabě Josef Karel Emanuel z Valdštejna, aby mu dělal společníka a knihovníka. Casanova působil na zámku posledních 13 let svého života a v roce 1798 zde zemřel. Dodnes je jeho jméno synonymem pro zámek Duchcov a většinu návštěvníků láká především odkaz tohoto benátského spisovatele, ale také dobrodruha, cestovatele, diplomata, vojáka, houslisty, filosofa a snad také špiona, který kromě svádění žen proslul i znalostí umění a kuchyně.

Co lze v zámku vidět

V současné době si můžete vybrat ze tří prohlídkových tras:

  • Trasa Valdštejn mapuje sběratelské aktivity rodu Valdštejnů, vede po slavnostním schodišti, Valdštejnským sálem s rodovou galerií a také obnovenou zámeckou obrazárnou. Ta obsahuje díla manýristických mistrů Bartholomea Sprangera, Karla van Mandera a také ukázky českého barokního umění, zvláště olejomalby Václava Vavřince Reinera, Jana Kryštofa Lišky, Petra Brandla či Karla Škréty.
  • Druhá trasa vede po stopách Casanovy a věnuje se zajímavostem ze života na zámku v době, kdy zde Casanova působil. Součástí trasy je Valdštejnské muzeum, zbrojnice, lovecký a hudební kabinet plný kuriozit, biliárový sál a služební byt, který Casanova obýval.
  • Třetí stálá expozice je návštěvníkům přístupná teprve od r. 2016 a jmenuje se Okouzlení antikou. Je to exkurze do antického umění, které je tu zastoupeno desítkami historických odlitků antických soch.

K zámku Duchcov přiléhá rozsáhlý anglický park a zahrada. K zajímavostem patří zejména Reinerova freska umístěná v novém pavilonu z 80. let 20. století.

administrator

administrator