19 ledna, 2017

Zlatník

Zlatník

 

České středohoří je plné kuželovitých, strmých a skalnatých kopců, které zvláště mezi Mostem a Bílinou tvoří pozoruhodný řetězec. Nejkrásnější z nich je poněkud neprávem opomíjený vrch Zlatník, který leží 5 km od Mostu, směrem na severovýchod nad obcí České Zlatníky a je nepřehlédnutelný ze silnice vedoucí z Mostu do Bíliny.  

Charakteristika kopce

Zalesněný znělcový kopec dosahuje nadmořské výšky 521 m a má dva vrcholy oddělené od sebe mělkým sedlem. Původem se jedná o třetihorní vulkán, podobně jako okolní kopce Českého středohoří. Severozápadní a jihozápadní svahy tvoří kolmé skalní útvary táhnoucí se téměř až k oběma vrcholům. Tato místa patří k oblíbeným mezi horolezci, kteří je často navštěvují. Skalnatý pás je porušen mohutnou rýhou porostlou stromy a keři. Ostatní strany kopce pokrývají kamenné sutiny nebo drobné skalky. Zlatník se může pochlubit bohatou flórou a pro svou jedinečnost je již několik let navrhován na zařazení mezi národní přírodní rezervace. Botanicky bohaté jsou zejména jižní a západní svahy, kde se na jaře rozkvétá hlaváček jarní, koniklec luční, bělozářka liliovitá a další rostliny. Zlatník je také domovem pro téměř 60 druhů ptáků a

vyskytují se zde i vzácní brouci a motýli. 

Foto: Daniela Endrštová

administrator

administrator