4 května, 2017

Zámek Litvínov

Severočeský Litvínov není jen městem chemiků a hokeje. Najdete zde také několik pamětihodností, z nichž k nejstarším patří Zámek Valdštejnů. Návštěvníci si na jeho prohlídku ovšem museli počkat až do roku 2015, kdy byl konečně zpřístupněn veřejnosti po dlouhé rekonstrukci. Dnes slouží také k výstavním, komerčním a reprezentativním účelům. Kromě samotného zámeckého objektu stojí za shlédnutí a příjemnou procházku rovněž krásně udržovaný zámecký park, který přiléhá k zadnímu traktu zámku.

Historie zámku

Již před rokem 1727 za Jana Josefa Valdštejna stál na místě bývalé tvrze panský dům, jehož stavitelem byl Giovanni Domenico Canevalle. Dnešní podobu barokního zámku vtiskl této stavbě František Josef Jiří v letech 1732 až 1743, resp. jeho architekt František Maxmilián Kaňka.

Od konce 19. století byl zámek využíván převážně pro hospodářské účely a od roku 1964 zde působilo městské muzeum.

Zámecký park v anglickém stylu o rozloze osmi hektarů byl založen v roce 1878. Dnes je park místem k odpočinku a k pořádání například prvomájové Valdštejnské slavnosti.

Co lze vidět na zámku

Ještě před dokončením celkové rekonstrukce bylo v roce 2013 zpřístupněno zámecké nádvoří, které propojuje zámecký park s centrem města. Na nádvoří si můžete prohlédnout zde umístěné čtyři opukové renesanční náhrobky pánů z Jahnu pocházející ze 16. století. Náhrobky patří k nejstarším dochovaným památkám v Litvínově a na zámek je zapůjčilo Oblastní muzeum v Mostě.

Interiéry zámku byly oživeny nejen četnými kulturními a reprezentativními akcemi, ale také novými expozicemi. Patří k nim například Srdceráj, což je expozice sérií fotografií, ukazujících srdce v rozmanitých, mnohdy nečekaných podobách. Dále zde najdete expozici výtvarníka Stanislava Hanzíka nebo stálou výstavu filmové techniky s unikátní sbírkou exponátů Miloše Štěpána z oboru filmu a filmové techniky od dob počátků kinematografie až po současnost. Ke shlédnutí je určena také výstava s názvem Vánoce po celý rok.

administrator

administrator