3 září, 2017

Zámek Světec

zámek světec

Zámek Světec

Nepatří sice mezi turisticky nejvyhledávanější zámky v Česku, při svých toulkách po Teplicku byste jej však určitě neměli vynechat. Světec, vystavěný ve stejnojmenné obci na počátku osmnáctého století, totiž nabízí zajímavý pohled do historie místního regionu.

Krátký historický exkurz na zámku ve Světci

zámek světecPůvodně stál na místě dnešního zámku klášter obývaný ženskou větví řádu křížovníků s červeným křížem. Byl vystavěn na počátku třináctého století a ve své době představoval jediný konvent na našem území, kde bylo možné potkat právě zmíněné kanovnice. Jejich život se řídil regulemi svatého Augustýna a o klášter svědomitě pečovaly po několik staletí, než nakonec postupně zanikl. Jedinou dochovanou památkou na původní stavbu je v současné době gotická budova kostela svatého Jakuba těsně přiléhající k budově zámku.

Nechte na sebe dýchnout historii

Na místě zaniklého kláštera nechal pražský arcibiskup Jan Josef Breuner vybudovat v roce 1708 dvoupatrový barokní zámek, obklopený rozsáhlým parkem. Po svém založení zámek po několik desetiletí spadal pod správu pražských arcibiskupů a ti se zasloužili o to, aby nechátral, ale plně sloužil svému účelu a byl neustále zkrášlován.
Stanete-li na prahu velkolepé vstupní síně, otevře se vám pohled na dvě monumentální barokní schodiště, jejichž impozantní vzhled vás v okamžiku přenese několik staletí nazpátek. Staré časy si můžete připomenout rovněž při prohlídce komnat s fabionovými stropy či dekorativních pilastrů na fasádě. Ta díky citlivé rekonstrukci z roku 2003 věrně kopíruje původní vzhled zámku a dotváří celkovou atmosféru dávné minulosti. Patříte-li mezi milovníky historie, takový zážitek si nesmíte nechat ujít!

Dnes zámek dělá městu čest

Vraťme se však do současnosti. Jak to se zámkem vypadá dnes? Jeho reprezentativní vzhled z něj tvoří jednoznačnou a nepřehlédnutelnou dominantu města, což jej doslova předurčuje k tomu, aby byl i nadále využíván a navštěvován. Sídlí v něm proto obecní úřad a nachází se zde pamětní síň světeckého rodáka Vojtěch Preissiga (1873-1944), malíře a grafika, který byl umučen v koncentračním táboře Dachau. Od roku 1958 je zámek Světec evidován jako národní kulturní památka. 
Další zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2299709 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btec_(z%C3%A1mek) 

administrator

administrator