29 dubna, 2024

Zaniklá obec Fláje

zaniklá obec fláje

Fláje je název částečně zaniklé obce v Krušných horách v Ústeckém kraji. V současnosti jde o místní část obce Český Jiřetín. V minulosti se obec nacházela v nadmořské výšce 745 metrů při Flájském potoce, a to zhruba 5,5 kilometrů jihovýchodně od Českého Jiřetína. Obec byla při výstavbě Flájské přehrady v letech 1956 až 1960 zbořena a zaplavena. Pozůstatky základů staveb lze spatřit na jejím severovýchodním břehu. 

Výprava za zaniklou obcí

Obec Fláje zanikla během napouštění jedné z největších přehradních nádrží Krušných hor. 

Pokud byste místo zániku obce chtěli navštívit, zavede vás tam červená turistická značka od silnice vedoucí z Dlouhé Louky nebo Nového Města. Lesní cestou se na začátku dostanete ke kříži, který byl postaven na památku bývalým obyvatelům obce. Na první pohled jakýsi nepořádek za ním jsou artefakty, jež byly objeveny v okolí nebo u břehu, a tak lze předpokládat, že jsou z pozůstalosti zdejších obyvatel. Cestou dál z kopce se dostanete na břeh přehrady, kde najdete jako nejzachovalejší memento základovou zídku flájského kostela. Právě kostel samotný byl jako jediný z původní obce přesunut do nedalekého Českého Jiřetína.

Pozor, do vody je zakázáno vstupovat, neboť jde o chráněné pásmo zdroje pitné vody.

Pohled do historie

Fláje byly typickou podhorskou vsí, jejíž první zmínky pocházejí již z roku 1346. Většina místních obyvatel se živila těžbou a zpracováním dřeva. Pro jeho snazší dopravu do Saska byl v letech 1624 až 1629 vybudován vodní kanál sloužící až do roku 1874. Jeho pozůstatky zde však najdeme dodnes. 

Až do konce druhé světové války zde život plynul bez větších změn. Jelikož ve Flájích žilo obyvatelstvo výhradně německé národnosti, byla většina místních po válce odsunuta. 

Úplný zánik obce pak přišel v roce 1959, kdy bylo dokončeno vysídlení a stavení ustoupila stavbě stejnojmenné přehradní nádrže.

administrator

administrator