27 března, 2020

Fláje

Fláje

Krušné hory již dlouho nejsou pouze ponurým krajem trpícím exhalacemi z tepelných elektráren, smogem a prachem z povrchových dolů. Díky ekologickým opatřením se jejich prostředí natolik zlepšilo, že dnes nabízí řadu možností ke klidnému odpočinku a relaxaci v čistém ovzduší uprostřed uzdravených lesů. Jedním takovýmto jedinečným místem je Flájská přehrada.

Výlet na Fláje

Původně stála na tomto místě obec Fláje, která byla zatopena nově vybudovanou přehradou. Pokud se do těchto míst vydáte na výlet, budete překvapeni krásou Krušných hor v celé jejich rozmanitosti. Pojedete hustými lesy i po rozlehlých loukách, kolem průzračně čistých potoků až k Flájské přehradě. Ta se nachází mezi Českým Jiřetínem a Cínovcem a na výlet k ní se můžete vydat například z Nového Města v Krušných horách. Odtud vás povede červená turistická značka ve směru „Vrch tří pánů“. Odtud cesta klesá po žluté pohodovým sjezdem až k rozcestí Vilejšov, což byla před zatopením údolí rovněž vesnice. Další cesta vede po červené až k hájovně a odtud po zelené až k samotné přehradě.

Informace o přehradě

Flájská přehrada je vodárenskou nádrží vybudovanou na Flájském potoce. Slouží jako zdroj pitné vody pro Mosteckou pánev, takže zde platí zákaz koupání a rybolovu. Zajímavá je přehradní hráz s ojedinělou konstrukcí z masivních pilířů.

Okolí

Okolí přehrady nabízí spoustu jedinečných krás, které můžete poznávat při pěších tůrách, nebo při výletech na kole. Je zde hustá síť cyklotras, z nichž jedna vede z Cínovce, další z Litvínova. Jejich délka je v obou případech cca 40 km.

Můžete se vydat i po naučné stezce, kterou budují Lesy ČR. Má být otevřena v nejbližší době jak alternativa k flájské oboře. Ta byla pro veřejnost uzavřena v roce 2013 kvůli zachování klidu pro tamní zvěř. Stezka povede z Louček na Dlouhou Louku, poté turisty zavede podél obory k Flájské přehradě a odtud povede po jižním břehu na Klíny. Většina stezky bude vhodná pro cyklisty, pouze pro pěší bude odbočka na Loučnou. Stezka bude plně k dispozici turistům v roce 2017 a v dalších letech se počítá s jejím prodlužováním o nové trasy.

administrator

administrator