11 září, 2018

Chrámce ( Skršín )

Chrámce

 

Pojedete-li po silnici I/15, tak zhruba uprostřed trasy mezi městy Litoměřice a Most budete projíždět obcí Chrámce. Konkrétně je to 12 km na jihovýchod od Mostu a 10 km jižně od Bíliny. Dostanete se sem kromě auta také autobusem z Mostu či z Loun, nebo pěšky z vlakové zastávky Skršín, která je na trati Most-Louny. Chrámce jsou osadou obce Skršín. Dohromady je to malá vesnice, ve které je evidováno pouze 20 domů pro trvalé bydlení a pět rekreačních chalup. Dominantami okolí jsou Chrámecký a Skršínský vrch s vrcholy v nadmořské výšce 392 resp. metrů. Okolí obce tvoří lesy, pole, louky a také vinice.

 

Historie obce

 

Dějiny Chrámců jsou úzce spojeny s historií místního zámku. Ten byl původně gotickou tvrzí a první písemná zmínka pochází z roku 1381. V 16. století nechala Anna Kateřina z Chrámců přestavět tvrz na renesanční zámek. V průběhu dalších let se zde vystřídalo několik majitelů a zámek procházel stavebními úpravami. Za majitele hraběte Josefa Leopolda d´Elbeuf byl zámek v letech 1795-1805 přestavěn do dnešní podoby. Majitelé z rodu Chotků se zaměřili zejména na rekonstrukci hospodářských objektů a rozšířili park kolem celého zámku. Další celkovou rekonstrukcí prošel zámek v letech 1972-1974.


Období po roce 1989

 

V 90. letech 20. století získala zámek s parkem a přilehlými budovami společnost Zámecké sady. Vlastní budova zámku je částečně přístupná veřejnosti. V rámci restitucí byl zámek v roce 1994 vrácen původním majitelům, jejichž rodina nyní na přilehlém statku hospodaří v programu ekologického zemědělství. Hlavní produkcí je ovoce a víno.

 

České vinařství Chrámce

 

Vinařství v této oblasti si postupně získává svou prestiž. Přispívá k tomu nejen kvalitní, především červená vína, ale také řada akcí pořádaných v Chrámcích. Například každý měsíc je pro zákazníky vybíráno několik košer vín za příznivé ceny. Každoročně je zde pořádána burčáková slavnost, která se letos bude konat 6. října 2018. Zájemci mohou ochutnat bílý i červený burčák, nebo bílý i červený mošt z místních hroznů.

 

administrator

administrator