13 října, 2018

Židovská synagoga Bílina

Židovská synagoga Bílina

V severočeském městě Bílina, ležícím na stejnojmenné řece, najdeme několik historických pamětihodností. Nejznámější je místní barokní zámek, který je dominantou města a stojí nad náměstím. Další památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Byl postaven již ve 13. století v gotickém slohu a přestavěn do renesanční podoby byl v 16. století. V Bílině ovšem stojí také židovská synagoga. Najdete ji přímo v centru města, zhruba 150 metrů od náměstí, pokud se z něho vydáte severovýchodním směrem Teplickou ulicí. Objekt synagogy nese číslo popisné 116.

 

Historie

Doklady o židovském osídlení v Bílině potvrzují, že zde Židé žili již před rokem 1417. V 16. století byli vypovězeni a novodobá židovská obec vzniká až ve druhé polovině 19. století. V roce 1895 si židovská obec zakoupila obytný dům a upravila jej na synagogu. V patře byla zřízena modlitebna, ve které se pak konaly bohoslužby až do roku 1938. Tehdy bylo v důsledku nacistické okupace a protižidovského tažení kompletně zničeno vybavení synagogy.

 

Pogromy na Židy, jejich majetek a symboly se nevyhnuly ani našemu pohraničí. Za oběť jim padlo nejprve mnoho cenných památek a postupně i spousta obyvatel židovského původu. V poválečném období byla synagoga proměněna opět na obytný dům, který však postupně chátral.   Po dlouhých letech bylo s opravami budovy započato až po roce 2010, kdy soukromý vlastník budovy zahájil stavební adaptaci, konkrétně nástavbou dalšího patra a jinými úpravami. Synagoga byla přestavěna na obytný dům, ale její někdejší účel a funkci je možné rozpoznat podle dílčích fragmentů zachovaných na fasádě. Charakteristické jsou především neomítnuté pálené cihly.Další informace:

http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=95307  http://www.znicenekostely.cz/?load=detail&id=16990 http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=7459 

administrator

administrator