28 března, 2020

Moldava

Moldava

Moldava

Tento název patří malé obci, která se nachází v severozápadní části Česka, těsně u hranic s Německem v okrese Teplice v Čechách. Pro úplnost je třeba vysvětlit, že obec Moldava má ještě osadu, kterou je Nové Město a také k ní náleží zaniklé obce Pastviny a Oldříš.

Historie

První písemná zmínka o Novém Městě je z roku 1341, kdy král Jan Lucemburský povolil Borešovi z Rýzmburka zřídit novou cestu přes hrad Rýzmburk na Dlouhou Louku a dál směrem na Nové Město a do Saska. Obec měla velké výnosy díky oblibě této obchodní cesty.

Původní název vsi byl Strassburg, teprve později se objevuje označení Nové Město. Vesnice spadala do panství knížete Ferdinanda Lobkovice a lidé se zde živili hlavně prací v manufaktuře na spřádání bavlny. V 19. století zde bylo evidováno 33 domů a 200 obyvatel vesměs německé národnosti, dále pila, mlýn, hostinec a obydlí lesního. Dnes je to oblíbená rekreační oblast.

Současnost

Moldava je geograficky rozdělena na horní a dolní část. Horní Moldava je jakýmsi centrem obce, neboť je zde umístěn obecní úřad, pošta, informační centru, knihovna, silniční hraniční přechod do Německa a konečná železniční stanice Moldavské horské dráhy. Dolní část obce je určena především k bydlení a rekreaci. Najdete zde i druhý hraniční přechod, který je určen pro pěší a cyklisty, kteří se tudy snadno dostanou k našim německým sousedům. Součástí Moldavy je i malebná osada Nové Město s rekreačními chatami, chalupami, penziony a hotely. Toto místo je křižovatkou turistických a lyžařských tras celého regionu. Proto je Moldava oblíbená mezi turisty v létě i v zimě. V zimním období jsou zde strojem upravované stopy pro běžkaře, vedoucí od nádraží lesem zčásti po německém území, k přehradám na Dolní Moldavě a po pláních zpt k železniční stanici.

Zajímavosti

Nejen samotná Moldava a malebné Nové Město, ale i blízké okolí stojí za poznání. Nedaleko je kopec Bouřňák s turistickou chatou na vrcholu. Jsou zde sjezdovky, které v zimě využívají hlavně Ústečané a milovníci zimních sportů ze širokého okolí. Na Bouřňáku najdete také přírodní památku Buky a dále přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště nebo Vlčí Důl poblíž obce Osek. Za návštěvu stojí také vodní nádrž Fláje, která slouží jako rezervoár pitné vody pro Mosteckou pánev a kolem které bude v roce 2017 otevřena naučná stezka.

Fotografie pořídila: Daniela Endrštová

https://www.moldava.cz/

administrator

administrator