27 března, 2020

Hrad Rýzmburk

Hrad Rýzmburk

 

Tento hrad je znám také pod názvem Osek, což je rovněž jméno vesnice, dnes spíše města, nad nímž se tato rozsáhlá zřícenina hradu vypíná. Najdete jej v Ústeckém kraji na vrcholu ostrožny v nadmořské výšce 550 metrů. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

 

Historie hradu

Rýzmburk je nejstarší a nejmohutnější gotický hrad Podkrušnohoří a podle dobové módy byl nazýván Riesenburg, přeloženo do češtiny Obří hrad. Podle dochovaných písemných záznamů byl postaven v 1. polovině 13. století. Jeho umístění mělo strategickou polohu na okraji Krušných hor při důležité dálkové cestě spojující Čechy a Sasko, která byla využívána již od pravěku.

Původními majiteli hradu byli páni z Rýzmburka, čili rod Hrabišiců, kerý patřil mezi nejvýznamnější šlechtické rody středověkých Čech. Podílel se významně na vývoji celého regionu severozápadních Čech a kromě hradu založili zhruba 2 km od hradu také významný klášter cisterciáků. Mnozí členové rodu měli důležité funkce i na královském dvoře. Po nich se na hradě střídali různí držitelé. V 15. století získal hrad král Jiří z Poděbrad a po něm to byl král Vladislav II., který prodal Rýzmburk Pavlu ze Sulevic. Páni ze Sulevic od začátku 16. století přesídlili na zámek v nedalekém Duchcově. Hrad tak přestal být obýván a udržován a postupně zpustl.

 

 

Kudy na hrad

Ke zřícenině hradu Rýzmurk se můžete vydat po úzké silnici ze severní části města Osek u Duchcova, konkrétně od památníku obětí důlního neštěstí na nedalekém dole Nelson III. Po asfaltové silničce můžete dojet autem až na rozcestí u kapličky, kde je zákaz vjezdu. Odtud se vydáte pěšky vzhůru stále po asfaltové cestě podél Oseckého potoka. Pěšky můžete na hrad šlapat hned z Oseku, a to po červeně značené turistické značce, v jejíž blízkosti také prochází značená cyklotrasa číslo 231.

Pokud se sem vydáte na výlet, můžete se pokochat také přírodní památkou zvanou Vrása, která se nachází nedaleko hradu. Před vstupem do rozsáhlé zříceniny hradu si můžete přečíst základní údaje o hradu na informační tabuli.

Fotografie pořídila: Daniela Endrštová

Více informací: http://www.hradosek.cz/

administrator

administrator