27 března, 2020

Kopec Čičov

Kopec Čičov

 

  • 476m
  • Na vrcholu jsou vidět drobné lůmky po těžbě aragonitu…

 

V Českém středohoří se nachází několik kopců, které zaujmou již z dálky svým zvláštním tvarem. Platí to i o vrchu Čičov, kterému místní také říkají Hořenecký Špičák, neboť jej najdete poblíž osady Hořenec nedaleko severočeského města Louny.

V podstatě se jedná o holou, bezlesou čedičovou kupu. Tvar kopce je nápadně špičatý, strmý a na jeho svazích se daří pouze stepní vegetaci. Je to také naleziště aragonitu, jehož drobné krystalky lze nalézt v puklinách mezi kameny. Sbírání ovšem není možné bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Celá lokalita o rozloze 7,2 ha byla již v roce 1951 vyhlášena za přírodní rezervaci. Chráněné území sahá od okraje okolních polí, jimiž je odříznuto od všech komunikací, až po samotný vrchol v nadmořské výšce 476 m.

 

Přístup na kopec

Okolím kopce Čičov nevedou žádné turisticky značené cesty. Lokalita se rozkládá směrem od západního okraje vesnice Hořenec. Pojedete-li autobusem, tak vystoupíte na zastávce Libčeves – Hořenec – rozcestí. Odtud je to k okraji chráněného území necelých 300 metrů. Nejbližší vlakovou zastávkou bývala dříve zastávka Sinutec na tzv. Švestkové dráze. Na té však byla pravidelná osobní přeprava zrušena. Pokud přijedete autem, dá se pohodlně zaparkovat v obci Hořenec, ze které je na kopec nejlepší přístup.

Na frekventované silnici Most – Lovosice, která vede pod kopcem, by to na úzké krajnici bylo nemožné a nebezpečné. Příznivci cyklorutistiky z Mostu se ke kopci mohou vydat po modré turistické značce do Bečova a odtud dále přes Bělušice a Kozly.

Na vrchol Čičova vede úzká vyšlapaná pěšina. Kopec působí až exoticky díky pravidelnému kuželovitému tvaru a minimálním porostem, který tvoří pouze stepní traviny a tu a tam křoviny. Samotný vrchol je skutečně téměř špičatý a najednou se na něj vejde pouze několik osob. Ovšem odměnou vám bude překrásný panoramatický výhled na celé České Středohoří.

Fotografie pořídila: Daniela Endrštová

administrator

administrator