Orchidejová louka

3. leden roku 1953 přinesl obyvatelům teplického regionu důvod k oslavám: výjimečný přírodní útvar známý jako Hradišťanská louka tehdy oficiálně přibyl na seznam přírodních rezervací, což mu přineslo zvláštní status v rámci krajinářské péče. Bylo načase, neboť lokalita ležící v CHKO České Středohoří si péči rozhodně zaslouží.

Osudy exkluzivní květeny

Nevelké území o rozloze necelých 4 hektarů je totiž v rámci celé republiky výjimečné svou flórou. Díky kombinaci několika faktorů se zde v průběhu let vyvinul unikátní ekosystém, kde lze obdivovat například vzácné orchideje. Milovníci pestrosti, jakou nabízí rostlinná říše, se tu zcela po právu budou cítit jako v ráji. Pokud se rozhodnete zvolit za cíl svých výletních toulek právě Hradišťanskou louku, vezměte je s sebou – naskytne se jim zcela ojedinělá příležitost spatřit na vlastní oči druhy, které jinak vídají spíše v atlasech. Jmenovitě jde například o hrachor různolistý, lilii zlatohlavou, upolín nejvyšší nebo prasetník plamatý. A výčet by mohl pokračovat ještě na několik řádek, kdybychom ovšem neměli letopočet 2020, ale přesunuli bychom se v čase o nějakých padesát let nazpět. Tehdy ještě na Hradišťanské louce rostl třeba prstnatec májový, semeníček zelený nebo vstavač mužský, všechny neželející do výše zmíněné čeledi orchidejovitých. Ani naprostému botanickému analfabetovi se proto nechce věřit, že minulý režim zacházel s tímto přírodním pokladem jako s kterýmkoliv jiným místem v krajině. V 50. letech byla louka dokonce částečně rozoraná a v důsledku soustavného hnojení pochopitelně došlo k tomu, že zranitelné druhy nedokázaly konkurovat silnějším a invazním rostlinám, které postupně převzaly vládu. Dnes tak z původní pestrosti zbývá už jen nesmírně málo. Ochránci přírody nicméně doufají, že na místě se podařilo uchytit alespoň dvěma slibným druhům, které jsou považovány za kriticky ohrožené: jde o starček oranžový a kostřavu ametystovou.

Vstup pouze s atlasem

Pokud se rozhodnete se na místo vypravit (přístupná je celoročně po značených turistických trasách vedoucích z různých výchozích bodl v okolí), nezapomeňte si do batohu kromě fotoaparátu přibalit i botanickou příručku – třeba se vám poštěstí a najdete je. A pokud vám spíše než říše flóry láká svět historie, i tak si přijdete na své. Hradišťanská louka je totiž kromě své přírodní hodnoty známá rovněž jako místo zasvěcené archeologii. V době broznzové zde prosperovala tzv. knovízská kultura, po níž se dodnes dochovaly kamenné valy z čedičových balvanů…

Obr. https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1%C5%A5ansk%C3%A1_louka
https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=120

About Pavla Z.