12 listopadu, 2018

Kostel sv. Petra a Pavla v Bílině

Kostel sv. Petra a Pavla v Bílině

V České republice je v současné době zhruba 40 000 nemovitých kulturních památek, tedy staveb, které představují významný doklad historického vývoje své lokality a podávají svědectví o někdejším způsobu života místních obyvatel. Není tedy divu, že na dlouhý seznam náleží i kostel sv. Petra a Pavla v severočeské Bílině – svatostánek, v jehož zdech se doslova psala historie.

Vždyť první zmínky o sakrální stavbě na místě dnešní budovy kostela pocházejí už z poloviny 11. století!  Alespoň můžeme-li věřit proslulému kronikáři Kosmovi, který se o bílinském svatostánku zmiňuje ve svém literárním veledíle. Ovšem současná stavba bohužel původní není, ta úplně první se totiž nedochovala.

Oltáře, které stojí za vidění

Základy dnešního kostela pocházejí pravděpodobně ze 14. století, i tak nás však od tehdejší doby dělí úctyhodná propast více než půl tisíciletí. V jeho průběhu se původně gotický kostel dočkal několika stavebních úprav, a to nejprve po požáru v roce 1568 (tehdy svůj architektonický kabát převlékl z gotického na renesanční), další přestavba proběhla v duchu baroka a ta zatím poslední – se odehrála ke konci 19. století. Právě z té doby také pochází místní hlavní oltář zdobený monumentálním obrazem znázorňující oba svaté patrony kostela. Oltářů je ovšem v kostele vícero, kromě toho zmíněného ještě několik vedlejších zasvěcených obvykle Panně Marii. Ostatní vybavení kostela – křtitelnice, varhany či obrazy- pochází z různé doby na základě toho, jak dobře se dochovalo.
Svědkové historie

Jak již bylo naznačeno výše, kulturní památky jsou ideálním dokladem dob dávno minulých. I po vstupu do monumentálního interiéru kostel svatých Petra a Pavla na nás dýchne historie, v tomto případě spjata zejména s osobnostmi rodu Lobkowitzů, jejichž příslušníci svého času významně zasahovali do dění v současném Ústeckém kraji, po několik desítek let dokonce město Bílina vlastnili a pochopitelně zde tedy po sobě zanechali výrazné stopy. Konkrétně zde v kostele připomíná jejich někdejší přítomnost například množství epitafů (náhrobních nápisů) z 16. století.

 

Více informací https://www.arcidekanstvi-bilina.cz/

 

administrator

administrator