1 listopadu, 2018

Ledvice

okud jste o Ledvicích ještě neslyšeli, není to žádná ostuda, v malé obci nedaleko severočeské Bíliny trvale žije jen asi pětistovka stálých obyvatel. Nebylo tomu tak ale vždy – pojďme se proto s městečkem ležícím na úpatí Krušných hor blíže seznámit.

Slavná minulost Ledvic…

Vánoce roku 1911 znamenaly pro dosud nevýznamný severočeský městys významný milník. Právě tehdy se tu osobně zastavil císař František Josef I., aby Ledvice oficiálně povýšil na město. O rok později se dočkaly přidělení vlastního znaku, kterým se ledvická radnice honosí dodnes. Erb má velmi propracovanou symboliku a obsahuje skryté odkazy na celou řadu prvků výrazně propojených s historií a tradicemi Ledvic. V tomto kontextu je zvláště důležitý význam použitých barev (zelená, černá a stříbrná). Ty mají připomínat tři hlavní odvětví, která po dlouhá staletí tvořila hlavní zdroj obživy obyvatel zdejšího regionu: zemědělství, výrobu porcelánu a těžbu uhlí. Právě díky pracovním možnostem Ledvice v minulosti lákaly nové příchozí a jejich regionální význam býval ještě v první polovině 20. století rozhodně vyšší, než je tomu dnes. V malém městě rychle bujel kulturní život, přibývalo podniků a společenských či kulturních spolků, rozvíjel se také sportovní život – už v roce 1894 otevřela své brány nová pobočka tehdy mladého Sokola, v roce 1921 byl slavnostně zahájen první trénink místního fotbalového klubu SK Viktorie.

…neveselá současnost Ledvic

Dnešní situace je bohužel zcela opačná. Ústecký kraj trápí nezaměstnanost, jejíž negativní důsledky nejvíce pociťují právě menší města – tedy včetně Ledvic. Rozvoj takových obcí je do značné míry znemožněn kvůli razantnímu odlivu obyvatel, kteří za prací míří do větších měst. Svým způsobem se není co divit, vždyť taková Bílina je vzdálená jen čtyři kilometry a od Teplic jich Ledvice dělí pouze sedm. Není však žádnou výjimkou, pokud se někdo rozhodně opustit končiny severních Čech úplně a usadí se třeba až v Praze. Smutný fenomén ilustrují čísla – v roce 1930 měly Ledvice desetinásobný počet stálých obyvatel než dnes. V současnosti nefunguje ani někdejší budova školy a děti (kromě těch v předškolním věku, neboť školka je v provozu) musejí za vzděláním dojíždět.

Fotografie použita: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvice

TIP: FKsystem.cz | Povrchové úpravy, moření a pasivace

administrator

administrator