19 října, 2018

Pohádkový les Bílina z. s. – Rozhovor

Pohádkový les

Obnovují jedno magické místo v Bílině. Jedná se o Pohádkový les, který na území Bíliny je již od roku 1974.

Velice mne zaujal Váš projekt, který jste začali jako spolek realizovat na území Pohádkového lesa v Bílině… Jak vznikla celá realizace tohoto nápadu? Jak vlastně vznikl samotný nápad něco takového v Bílině realizovat?

První myšlenka aktivně se zapojit do dění v našem okolí proběhla asi před 4 roky, kdy jsme se rozhodli v rámci akce Ukliďme Česko, zaměřit naši pozornost na tuto lokalitu. Pohádkový les byl součástí našich dětských let a jeho osud nám nebyl lhostejný. Byl to první podnět k myšlence navázat na dílo pana Sekyry. To on byl hlavní a jediný strůjce idey vytvořit v této lokalitě pohádkový les, místo, kde se soustředilo mnoho krásných a nezapomenutelných pohádkových a filmových postaviček, ale také prolézaček, které jsou pro dovádění a zábavu dětí nezbytnou součástí. Pro toto vše jsme se rozhodli aktivně zapojit do obnovy Pohádkového lesa. Připravit celý projekt trvalo několik let, během kterých jsme se v prvé řadě snažili zajistit pro město výkup nejdůležitějších pozemků, aby zde mohl být instalován například překážkový mobiliář známý pod názvem „Opičí dráha“. Během této doby jsme s dobrovolníky opatřili původním figurkám nový kabát, který jim zase o několik let prodloužil životnost a stále v pravidelných intervalech tuto lokalitu udržujeme čistou. Bohužel, z původního věhlasu Pohádkového lesa založeného panem Sekyrou, zbylo jen torzo, na kterém se podepsali, jak vandalové, tak prostý zub času. Tyto původní, zbylé figurky bude nutné nahradit, protože již dávno překonali svou životnost.

Jak vidíte budoucnost Pohádkového lesa? Na co se můžeme v Pohádkovém lese těšit?

Doufáme v pozitivní budoucnost. Nic jiného si ani nepřipouštíme. Je to náš hnací motor, proto to děláme. Chtěli bychom minimálně docílit obstojnou funkčnost tohoto místa. Snažíme se být dobrým partnerem pro město a doufáme, že navážeme další partnerství s místními firmami v podpoře projektu obnovy pohádkového lesa. Chceme docílit, aby PLB byl plný života a navštěvovaly ho, jak rodiny s dětmi, tak i školy a školky a aby se zde konaly různé kulturní akce. Rádi bychom pohádkový les přirozeně začlenili do budoucna vznikajících cyklostezek na Radovesické výsypce a pěších turistických tras, včetně Cesty dějin, která je z našeho pohledu přirozenou spojnicí mezi naším městem a okolními obcemi. Celkový výčet toho, čeho bychom chtěli dosáhnout, by byl asi dlouhý. Chceme tento projekt dostat na světlo mezi lidi a udělat z něj atraktivní místo hojně navštěvované nejen „Bíliňáky“, ale také turisty z regionů.Plánů máme mnoho, ale až čas ukáže, co se nám podaří zrealizovat. V letošním roce byly nainstalovány tři nové sochy a v rámci Hornického dne zrealizován řezbářský plenér, během něhož vznikly nové figurky pro pohádkový les (Hurvínek se Spejblem, trio Berušky, Ferdy mravence, brouka Pytlíka a Večerníčka). Tyto nové přírůstky budou instalovány na jaře příštího roku. V letošním roce by měla být z větší části osazena nová překážková dráha, která bude v maximální možné míře kopírovat tu původní. V počáteční revitalizaci je i úprava cesty do pohádkového lesa, vedoucí z Čapkovy ulice, pro lepší přístup s kočárky.
Rádi bychom letos ještě nastartovali přípravu pro druhou etapu, ve které by měla být zahrnuta instalace poutače u vstupu do pohádkového lesa pro lepší orientaci návštěvníků, vybudování ohniště se zázemím v přední části, instalace laviček a možná kutiště pro děti, informační tabule atd. Pokud se nám bude dařit získávat finanční prostředky, určitě bychom rádi pokračovali ve výrobě dalších figurek, které jsou podstatou tohoto místa.

Nesmím opomenout vznik našich webových stránek www.pohadkovylesbilina.cz, kde lidé najdou, jak aktuality, tak i číslo účtu, kam mohou zasílat finanční dary, které nám pomohou v dalším rozvoji.

Je celý Váš život spjatý se severními Čechami a Ústeckým krajem? Jak Vás život tady ovlivnil?

Ano, pokud je mi známo, všichni naši členové žijí v tomto kraji celý svůj život. Ústecký kraj nepatřil k nejlepším místům pro život, ale když se rozhlédnete dnes, enormní množství věcí se zlepšilo a stále zlepšuje, včetně životního prostředí. Je zde mnoho krásných míst, které stojí za to navštívit a mohlo by nám je závidět celé Česko a pokud k tomu můžeme jakkoli, byť jen malou troškou přispět i my, budeme moc rádi.

VÍCE INFORMACÍ: https://www.pohadkovylesbilina.cz/

administrator

administrator