28 listopadu, 2017

Mrzlice

Pouhých 27 adres oficiálně eviduje obecní úřad obce Mrzlice, spadající do katastru blízkých Hrobčic. Malou vesničku s 67 trvalými obyvateli nalezneme v samotném srdci Ústeckého kraje, na úpatí Českého Středohoří nedaleko Bíliny. Mrzlice dokonce nemají ani vlastní kanalizaci a všichni její obyvatelé musejí za prací dojíždět mimo domov.

Něco tu však přece jen je: kostel

Přesto existuje důvod, proč bychom se o nepatrnou obec měli zajímat. Je jím zdejší sakrální památka, kostel svatého Jakuba Apoštola. Dominantou zdejší krajiny je již od roku 1676. Tehdy byla vystavěna nejen budova kostela, ale rovněž přilehlý hřbitov, kde již po čtyři staletí odpočívají předkové místních obyvatel. V současné době prochází kostel díky iniciativě místních nadšenců rozsáhlou rekonstrukcí. Uvnitř budovy lze obdivovat například vzácný oltář pravděpodobně z konce 18. století, nad nímž visí o něco mladší portrét neznámého světce. V samotném kostele, ale i v jeho přilehlém okolí, pak lze obdivovat unikátní sochařskou výzdobu. Že se dochovala, je svým způsobem šťastná náhoda, neboť krátce před zahájením rekonstrukce došlo k vyplenění tehdy volně přístupných prostor kostela.

Nevynechejte blízké Hrobčice

Kostel je připomínkou dlouhé historie, jež se s Mrzlicemi pojí. I přes dnešní minimální význam mají za sebou pestrou minulost, sahající až do roku 1333 (odtud pochází nejstarší písemný záznam o Mrzlicích). Většina ostatních historických dokumentů je však spojena s přilehlými Hrobčicemi, které přece jen platí za důležitější v rámci okolního regionu. Místní tvrz má kořeny v polovině šestnáctého století, románský kostel byl vybudován dokonce ještě o tři staletí dříve. V Hrobčičích se nachází řada původních stavebních objektů dodnes pěkně ilustrujících život místního obyvatelstva. Za všechny zmiňme například zvonici z brázděného dřeva (1726) stojící na místě tvrze, či bývalý panský dvůr (dnes státní statek).

administrator

administrator