8 srpna, 2018

Radnice Bílina

Zámek Bílina

Radnice Bílina 

Jednou z dominant severočeského města Bílina je bezpochyby budova místní radnice. Je známá jako tzv. nová, neboť byla vystavena náhradou za svou předchůdkyni, která v těchto místech stávala až do zboření v roce 1906. O ní toho bohužel není příliš známo – nevíme ani, jak přesně vypadala.

Stará radnice ustoupila nové

Historikové se domnívají, že šlo patrně o budovu určenou k obdobným účelům jako současná radnice, a to v gotickém či renesančním stylu. Je dokonce možné, že stávala uprostřed bílinského náměstí, tedy o několik desítek metrů stranou než ta dnešní. Starší radnice fungovala nejspíše od 17. století. Z hlediska současného to však již není důležité, nás bude v následujících řádkách zajímat secesní stavba z let 1908-1911. Za svůj monumentální zjev vděčí technickému a uměleckému talentu vídeňského architekta Schmieda. 

Foto: Daniela Endrštová

administrator

administrator