14 července, 2023

Turistická trasa Vodobraní

Trasa má délku 29 kilometrů sleduje průmyslový vodovod, který byl uvedený do provozu v roce
1942 a do současné doby stále slouží svému účelu. V minulosti vedl vodu do chemické továrny v
Záluží u Litvínova z Dolních Zálezel. V současné době vede vodu do elektrárny v Ledvicích.
Převážná část vodovodu je umístěná pod zemí. V některých místech však jeho důležité části
vystupují nad zem. V tomto případě je to přelivná věž nacházející se na Dubickém kopci. Do těchto
míst je voda přečerpávána z Labe a díky gravitaci pak teče samospádem do Ledvic. Malou část
vodovodu můžete vidět v lese nad Ohníčem.

Návrhy studentů

Nápad pro vytvoření této trasy vzešel od studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Úkolu se se zápalem zhostili studenti společně se svými školiteli z fakulty zaměřené na umění a
design. Jeden z výsledků pak představoval návrh, který dostal pracovní název Vodobraní.
Autorkami byly Jana Babická, Katrin Bittnerová a Martina Shořovská. Základ představuje
vyznačení stezky, která vede souběžně s vodovodem. Každoročně je zde pak pořádán pochod.
Prioritu představovalo vytvoření turistického značení na úseku mezi Elektrárnou v Ledvicích, obcí
Bořislav a čerpací stanicí nacházející se v Dolních Zálezlech. To bylo potřeba propojit s trasou,
která směřuje na Dubický kopec. Značení trasy si vzal na starost Klub českých turistů. I když trasa, v převážné části, kopíruje vodovod, někde se od něj odklání. Důvodem je absence paralelní komunikace. Trasa poskytuje nádherné výhledy na České středohoří, Podkrušnohoří a Krušné hory.

Směr trasy

Počátek značení naleznete opodál zastávky ČD Chotějovice. Dále se vydáte do Chudeřic, do Světce,
Němeček, Mošnova, Bukovce, Lelova a Bořislavi. Cesta míří kolem Žimského vrchu do Žimi,
Habrovan a dále na Dubický kopec. Tady můžete odbočit na nádhernou vyhlídku Mlynářův kámen.
U Bukovce narazíte na nádhernou vyhlídku. Trasa je ukončená pod kopce v ulici s názvem Květná.
Ta vás dovede na železniční nádraží a zastávku Dolní Zálezy.

administrator

administrator