28 prosince, 2017

Zámek Jimlín

Letos uplynulo právě 750 let od první historické zmínky o obci jménem Jimlín. Už to samo o sobě by mohlo představovat dostatečný důvod, proč si připomenout jednu z perel bílinského regionu. Především je to však nepřehlédnutelná budova zámku s poněkud paradoxním jménem Nový Hrad.

Dříve hrad, dnes zámek

Důvod, proč si zeměpisný název zámku tak trochu protiřečí, je prostý. Hledejme jej jak jinak než v historii – původně se totiž opravdu jednalo o hrad, který byl v průběhu staletí architektonicky přeměněn na zámek. Jména však zůstalo, a ta dnes do Jimlína míříme na zámek Nový Hrad. Nepatří sice mezi nejznámější české kulturní památky (na jejich seznam oficiálně náleží již od padesátých let), nicméně za návštěvu rozhodně stojí. A třeba i proto, že zde málokdy bývá skutečně „narváno“, tudíž si prohlídku budete moci vychutnat v poklidné, takřka osobní atmosféře. Právě v takových kulisách se nejlépe vnímá tíha staletí, která na vás při pohybu mezi kamennými zdmi dýchne. Je toto totiž opravdu hodně, co tento prastarý zámek zažil.Z ruky do ruky

Stavět se začalo jen krátce předtím, než Kryštof Kolumbus objevil Ameriku a započal tak dlouhou éru zámořských objevů: v roce 1465. Stavitelé hradu, šlechtický rod z Kolovratů, však neměli podobně velké ambice jako proslulý mořeplavec – s objektem se totiž brzy rozloučili a předali jej do vlastnictví dalším nájemcům. Obyvatelé hradu se v průběhu historie rychle střídali, vždy však šlo o příslušníky významných šlechtických rodů. Svého času zdejší zdi obývali Lobkovicové i Schwarzenbergové. Postupně byl přestavován v souladu s aktuálními architektonickými trendy a měnila se i jeho funkce: nesloužil vždy jen jako obytný prostor, ale ve dvacátém století se využíval například k hospodářským účelům, jako skladiště, kasárna nebo ubytovna pro česače chmelu. V současnosti probíhá rekonstrukce objektu a zámek (dřívější hrad) je volně přístupný veřejnosti. Návštěvníci sitak mohou prohlédnout všechna tři nádvoří a především zdejší dominantu, nep

řehlédnutelnou hradní věž, pod níž je možno navštívit rozsáhlé podzemní prostory.

 http://www.zameknovyhrad.cz

administrator

administrator