1 prosince, 2018

Betlémské světlo

Betlémské světlo

 

V sobotu 15. prosince si opět připomeneme krásnou vánoční tradici betlémského světla. Zatímco ještě před třiceti lety šlo o okrajovou záležitost známou jen úzkému okruhu zasvěcených, v posledních letech si získává na čím dál větší oblibě. Bude i na vašem štědrovečerním stole letos blikat plamen zažehnutý přímo v  Betlémě, tedy v samotném místě Kristova narození?

 

Z Betléma do světa

 

Třebaže samotné světlo pochází z Izraele, zvyk jeho rozvážení do řady evropských měst se zrodil v Rakousku. S nápadem přišla jistá Ada Brandstetterová v roce 1986, tehdy šlo o příspěvek k charitativní akci Světlo ve tmě určenou pro nevidomé děti. Mělo jít o poděkování všem, kdo se rozhodli přispět na dobrou věc, myšlenka se ale rychle ujala a začala žít vlastním životem.

Díky příhodnému propojení s obdobím Vánoc se nakonec iniciátoři rozhodli osvětlit životní pouť nejen zrakově postiženým, ale všem, kdo bude mít zájem. Od té doby je mezi rakouskou mládeží každoročně zvoleno jedno dítě, kterému se dostane té pocty letět přímo do svaté země. Jedná se o děti (většinou chlapce), kteří v uplynulém roce vykonali zvláště obdivuhodný dobrý skutek – loni to například byl dvanáctiletý dobrovolný hasič Tobias Flachner.

Úkol pro hrdé skauty

 

V jeskyni, která je považovaná za Ježíšovo rodiště, pak tento „vyvolený“ zapálí světlo a v lucerně jej přepraví zpět do Vídně, kam se pro něj sjíždějí zájemci z okolních měst. Zpočátku se jednalo pouze o rakouskou záležitost, brzy se však začaly přidávat i okolní země včetně České republiky – k nám první plamínek betlémského světla doputoval v roce 1989. O jeho cestu napříč republikou se už tradičně starají skauti, kteří se s radostí zhostí úkolu dopravit světlo z rakouské metropole vlakem nejprve na Moravu a posléze do západních regionů Česka. Betlémské světlo však už překonalo i oceán a hoří třeba také ve Spojených státech, Kanadě nebo dokonce v mrazivém Grónsku.

 

Nezapomeňte se stavit v kostele

 

Princip je přitom úžasně jednoduchý – plamének si může každý odnést k sobě domů. Zhruba týden před Vánoci Betlémské světlo hoří ve většině kostelích, kam si je možné zajít většinou ještě den před Štědrým večerem (ideálně s vlastní lucerničkou). Letos se vlaky se skautskými kurýry rozjedou z Vídně v neděli 16. prosince.

 

Betlémské světlo

administrator

administrator