6 prosince, 2021

Bílinský pivovar

Bílinský pivovar

Bílinský pivovar

Pivo – nápoj hořké chuti vyrábějící se kvašením z obilného sladu a chmele za působení pivovarských kvasinek, má velkou řadu příznivců. O jeho výrobu se stará celá řada pivovarů. Jedním z nich byl i ten v Bílině.

První zmínka o bílinském pivovaru se objevuje na počátku 17. století. Majitelem byl známý rod Lobkoviců. V období první republiky se v pivovaru vařilo hned několik druhů piva – světlé výčepní, Zámecké světlé 12º , tmavý Březňák 12º a Kozel 12º. Na původních etiketách můžeme najít informace o dříve vyráběných druzích piva z období, kdy pivovar patřil pod národní podnik Severočeské pivovary. Z tohoto období si oblibu získal druh piva nazývaný Perla severu 11º. Někde se můžeme setkat s názvem Bílinská perla.

V polovině 20. století byl pivovar vyhláškou ministryně výživy znárodněn. Pivo se zde vařilo dál a to až do roku 1972, kdy byla jeho výroba přerušena. V tomto období jste si zde mohli objednat Výčepní světlé 7°, Bílinské tmavé 10° , Světlý ležák 12°,Světlé 10°, Perlu severu 11° nebo Bílinské tmavé 10°

Do roku 1977 ještě fungoval částečně jako sladovna, to se prostory pronajímaly. Pak byla výroba definitivně ukončena. Budova pivovaru pak sloužila již jen jako skladiště. Po roce 1989 pivovar získali Lobkovicové v restituci zpět. Nabídli jej k pronájmu a koncem 20. století jej od nich odkoupilo město.

Pozn. Aktuálním majitelem budovy pivovaru je město Bílina.

Pivovar a jeho další historie

Soukromý pivovar byl Lobkovicům odebrán roku 1948. Poslední rekonstrukce proběhla v závěru 19. století. Tehdejší vláda rozhodla o ukončení činnosti pivovaru a to z důvodu budování nového města Most.

Lobkovicové získali pivovar zpět po restituci a později jej prodali městu, které malou část pronajímalo a  mezitím hledalo investora, který by výrobu pivovaru obnovil a navíc respektoval dokumentaci, která ukazuje, že část staveb pivovaru patří mezi historicky cenné.

Foto >> https://bilinsko.cz/bilinsky-pivovar/

administrator

administrator