5 října, 2021

Kostel Zvěstování Panně Marii v Bílině měl původně jiné využití

Kostel Zvěstování Panně Marii v Bílině měl původně jiné využití

První kostely se na území České republiky objevily již v husitském období. Jedním z nejstarších kostelů je dřevěná stavba v Broumově. Její zbytky jsou znatelné dodnes. Za nejstarší zděný kostel se považuje kostel svatého Klimenta na starém přemyslovském hradišti Levý Hradec nedaleko Prahy. Oficiálně je nejstarším křesťanským kostelem na českém území, byl postaven kolem roku 880 knížetem Bořivojem. V 11. století je již české území poseté různými kostely. V roce 1420 vzniká v Bílině gotická stavba, která nejprve nemá s kostelem nic společného.

První kostel v Bílině poblíž Teplic

Městečko Bílina vzniká pod dříve postaveným hradem v roce 993 a je známé především díky bílinské minerálce. V městečku se nacházejí dva kostely a jedním z nich Kostel Zvěstování Panně Marii, který patří mezi nejstarší.

Druhý kostel v Bílině Kostel sv. Petra a Pavla .

Sakrální gotická stavba z roku 1420 byla přebudována na kostel teprve v 16. století, kdy získala svůj konečný renesanční vzhled. Nyní kostel patří mezi chráněné kulturní památky České republiky.

Objevíte ho přibližně 600 metrů od centra města, na rohu ulic Alšovy a Petra Bezruče.

Kostel je polygonálně uzavřený presbytářem s obdélnou lodí. Je pouze lednolodní, obdélný. Exteriér kostela je rozdělen opěráky a polokruhovými okny.

Presbytář i loď mají valenou klenbu s lunetami a zrcadlem a zdobí je dekorace ze štuku.

Hlavní portál se nachází v západním průčelí. Alianční znak Lobkoviců z roku 1600 je umístěn v kartuši.

V kostele již bohoslužby neprovádějí a v současnosti je veřejnosti nepřístupný.

Vybavení kostela

Hlavní oltář pochází z roku 1670. Vyznačuje se sloupovou architekturou s boltcovým ornamentem a obrazem Zvěstování Panny Marie. Ve stejném styl byly zhotoveny boční oltáře – Panny Marie a sv. Anny, které však mají oltářní obrazy z 2. poloviny 19. století.

Kostelní varhany jsou novogotické z 19. století.

Název Zvěstování Panně Marii je velmi rozšířený

Kostelů s příznačným názvem Zvěstování Panně Marii se nachází v České republice mnoho.

Samotný název (někdy také Zvěstování Páně) připomíná biblickou chvíli, kdy se Panna Marie od archanděla Gabriela dozvídá, že se jí narodí Boží syn.

administrator

administrator