7 července, 2024

Hrad Krupka

Město Krupka leží 5 km na sever od Teplic na úpatí Krušných hor. Tím je i dána jeho poloha, vyznačující se značnými výškovými rozdíly. Krupka se dnes skládá z několika částí, kterými jsou Krupka, Vrchoslav, Bohosudov, Maršov, Nové Modlany a Unčín. Centrem je Bohosudov, který je známý jako výchozí stanice lanovky na Komáří hůrku. Díky lanové dráze a zajímavé přírodě je Krupka oblíbeným výletním cílem, k čemuž přispívá ještě jedna zajímavost, kterou je místní hrad.

Historie

Dnes je kdysi královský hrad rozsáhlou zříceninou. Jeho počátky se datují od 14. století. Král Jan Lucemburský jej nechal zbudovat, jelikož měl zájem na opevnění hraničního pásu proti Sasku. Majetek včetně města Krupky, cínových dolů a Trmic pak roku 1330 daroval míšeňskému šlechtici Těmovi z Koldic. V dalším období byl hrad silně poničen husity při jejich tažení v r. 1426. V dalších letech byl přestavěn v pozdně gotickém slohu, ale od roku 1621 již nebyl nikdy trvale obydlen.

Hrad i město Krupka vděčí za svůj vznik těžbě cínu v blízkých Krušných horách. Do Krupky se od počátku těžby stěhovali ponejvíce horníci ze sousedních částí Německa. Obec díky důlní činnosti prosperovala, což byl důvod k postavení ochrany Krupky a významné komunikace, která vedla údolím, ve kterém obec stála. 

Hrad Krupka

Poloha hradu

Hrad Krupka byl vybudován na výhodném ostrohu protáhlém ve směru severojižním, který spadal na západní a východní straně do dvou údolí. Přístup k hradu byl pravděpodobně po ostrohu ze severní strany, kde byl z důvodu větší ochrany je uměle vyhlouben příkop. Přímo nad ním byl na výše položeném útvaru postaven ještě před rokem 1330 původní hrad přibližně obdélníkového půdorysu.

Podoba hradu

Dominantou byla obytná věž čtvercového půdorysu, která mohla mít alespoň tři podlaží, její podoba se však nedochovala. Přímo pod severozápadním rohem věže překlenoval příkop zřejmě padací most. Za ním byla asi původní vstupní brána, za kterou cesta pokračoval podél západní hradby a končila vchodem do hradu kdesi na jeho jižní straně.

Doporučujeme sledovat webové stránky obce Krupky. Zde se dozvíte veškeré informace o provozu restaurace a ubytování.

Dnes je z hradu bohužel jen zřícenina, ovšem jako výletní cíl určitě stojí za to. Každého musí zaujmout dělo mířící na Teplice a pak vyhlídka, ze které je krásný výhled až k jezeru Milada, na hrad Doubravku a na restauraci na Komáří vížce.

administrator

administrator