12 listopadu, 2023

Krupka: historie, památky a zajímavosti

výhled z hradu krupka

Krupka je město na severu Čech, které se nachází na úpatí Krušných hor. Má bohatou hornickou minulost, spojenou s těžbou cínu, stříbra a dalších nerostů. V okolí města se nachází několik hradů, tvrzí a kostelů, které svědčí o jeho dlouhé a pohnuté historii. V tomto článku se dozvíte více o Krupce, jejím vzniku, vývoji a zajímavostech.

Původ názvu a raná historie

Název města je odvozen od staročeského slova krupý, tedy velký, rozlehlý. Často se nesprávně uvádí, že název pochází od krupek cínu, který se zde od pradávna těžil. První osadníci přišli na území Krupky již v době bronzové, kdy zde získávali cín z naplavenin. Později zde žili Germáni a Slované. První zmínky o těžbě cínu v oblasti pochází z 10. století z pera arabského cestovatele Ibráhíma ibn Jákúba. První písemná zmínka o Krupce jako o místě, kde se kope, je z roku 1305. O Krupce jako o městě se poprvé hovoří v listinách z roku 1330, kdy král Jan Lucemburský daroval Krupku rodu Koldiců.

Hornická tradice a rozvoj města

Krupka byla po celá staletí známá svou hornickou tradicí, která ovlivnila její hospodářský i kulturní rozvoj. Nejprve se zde těžil cín, který byl vysoce ceněný a vyvážený do celé Evropy. Po třicetileté válce byly v oblasti objeveny dva stříbrné doly. V novodobé historii se dále těžil i molybden, živec, wolfram a fluorit. Horské svahy ukrývají četné odvaly a štoly, z nichž některé jsou zpřístupněné veřejnosti. Nejznámější je štola Starý Martin, která se nachází při silnici z Krupky na Komáří vížku. Hornictví také přispělo k rozvoji řemesel, obchodu a průmyslu v Krupce.

Krupka je město na severu Čech, které se nachází na úpatí Krušných hor. Má bohatou hornickou minulost, spojenou s těžbou cínu, stříbra a dalších nerostů. V okolí města se nachází několik hradů, tvrzí a kostelů, které svědčí o jeho dlouhé a pohnuté historii. V tomto článku se dozvíte více o Krupce, jejím vzniku, vývoji a zajímavostech.

Památky a zajímavosti

Krupka má mnoho památek a zajímavostí, které stojí za návštěvu. Mezi nejstarší patří dva hrady – Zřícenina hradu Krupka (Rosenburg) a zřícenina hradu Kyšperk, které byly postaveny ve 14. století jako strážní pevnosti nad cestami do Saska. Dnes jsou oba hrady v ruinách, ale nabízejí krásné výhledy na okolní krajinu. V Krupce se také nachází několik kostelů, z nichž nejvýznamnější je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bohosudově, který je poutním místem a má bohatou vnitřní výzdobu. Mezi další zajímavosti patří lanová dráha na Komáří vížku, která je nejstarší v Česku, Kotelní jezírko, nebo Městské muzeum, které prezentuje historii a kulturu Krupky.

 

administrator

administrator