19 května, 2022

Radovesická výsypka

Radovesická výsypka

Radovesická výsypka patří k největším výsypkám v Evropě a je pojmenována podle vesnice, která v těchto místech dříve stávala. A nebyla sama. V blízkém okolí se také nacházely vesničky jako Lyskovice, Chotovenka, Hetov a Dřínek. Vesničky byly bohužel v 70.letech srovnány se zemí a následně zasypány v důsledku budování výsypky pro povrchové hnědouhelné lomy v okolí Bíliny. Radovesická výsypka v současné době slouží jako domov pro vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů a zároveň jako ideální místo k procházkám nebo sportu.

Turistická trasa po modré

Radovesická výsypka

Radovesická výsypka

10 kilometrů dlouhá turistická trasa vedoucí z Bíliny až do Kostomlat nad Milešovkou vás provede přímo po místech, kde dříve stávala obec Radovesice a zároveň vás seznámí s historií oblasti. V současné době je krajina již z větší části zrekultivovaná, jsou zde vysázené nové lesní porosty, louky ukrývající ohrožený hmyz i březové háje. Také se tu nachází několik vyhlídkových míst i menších rybníčků a tůněk, které poskytují vodu a domov několika druhům vzácných brouků i obojživelníkům. Velké díky patří Bílinské přírodovědné společnosti a.s., která zde za podpory města Bíliny a dalších institucí nechala vystavit 20 informačních panelů. Ty jsou rozmístěny podél cest výsypky a naleznete v nich užitečné informace o okolní fauně i flóře a o přírodních, geologických, báňských a historických zajímavostech.

 

Hurá na výlet! Radovesická výsypka volá!

Modrá turistická trasa začíná na Mírovém náměstí v Bílině. Zde se můžete pokochat bílinskou radnicí, mariánským sloupem, kašnou sv. Floriána a zámkem tyčícím se nad domy. Odtud se vydáte kolem kostela sv.Petra a Pavla, projdete bránou kolem fary, až se dostanete před místní školku. Zde odbočíte vlevo a čeká vás výstup do strmého kopce na Hradiště. Poté projdete lesíkem a dále pokračujete polní cestou obklopující bývalý sad, až dojdete k rozcestí. Zde je na vás, jestli se rozhodnete zpříjemnit si výlet Cestou dějinami nebo například pro cyklisty a maminky s kočárky vhodnější alternativou dále rovně po panelové cestě. Obě cesty vás bezpečně dovedou až k Radovesické výsypce. Odtud pokračuje asfaltová cesta až do Kostomlat nad Milešovkou, kde, pokud vám zbyde trocha sil, určitě navštivte malebnou zříceninu hradu Sukoslav. Na věži hradu se můžete pokochat fascinujícím výhledem a občerstvit v místní hospůdce.

 

Učebna pod širým nebem

  1. září 2021 v prostorách radovesické výsypky vznikla jedinečná environmentální učebna. Ta slouží především žákům bílinských základních škol a je vybavena 8 vzdělávacími panely a herními prvky, které jsou zaměřeny na poznávání zdejší přírody. Nechybí zde pergola, která poskytuje žákům přístřešek v parném či deštivém dni, ani oddechové hry jako dřevěné pexeso, kuličkolam či piškvorky. Do budoucna by tu mělo přibýt více rostlin, které přilákají okolní motýli a čmeláky a taky by zde měla vzniknout stezka bosou nohou.

    Další zdroje:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Radovesick%C3%A1_v%C3%BDsypka
    https://www.hrobcice.cz/obec/turisticky-pruvodce-hrobcickem/radovesicka-rekultivace/radovesicka-rekultivace-438cs.html
    https://www.kudyznudy.cz/aktivity/radovesicka-vysypka-u-biliny 

administrator

administrator