Bořeň

 

Skalnatý vrch s názvem Bořeň se nachází v Českém středohoří jižně od města Bíliny. Je zdaleka viditelná, neboť se vypíná vysoko nad údolím řeky Bíliny a pouze spodní partie hory jsou porostlé lesem.
Díky charakteristické siluetě je Bořeň výraznou dominantou jak města Bíliny, tak i celého Českého středohoří. Zajímavostí je, že Bořeň bývá často srovnávána s Ďáblovou horou v americkém státě Wyoming. Jednak kvůli shodnému chemickému složení horniny, a jednak kvůli podobnému charakteru okolní krajiny. V některých publikacích najdete u Bořeně také přívlastek Dračí hora, neboť podle mýtů zde byly spatřeni draci, kteří vylétávali z jeskyní a zase se do nich vracely. Pověsti a mýty patří ke každé hoře. Ovšem každopádně je Bořeň přírodním zázrakem uprostřed industriální krajiny.

 

Několik „nej“

 

BořeňOdborníci považují horu Bořeň za nejkrásnější znělcové těleso v Evropě. Také je označována za nejskalnatější, samostatně stojící vrch České republiky. V rámci Českého středohoří není se svou nadmořskou výškou 539 metrů nejvyšším kopcem, ovšem je nejvýraznější dominantou, která je nápadná a viditelná ze širokého okolí. Rovněž z jejího vrcholu, který překvapivě tvoří jakási pláň či malá louka, je při hezkém počasí nádherný kruhový výhled na hradbu Krušných hor, České středohoří, město Bílina a celou podkrušnohorskou pánev.

 

Svět rostlin a živočichů

Bořeň je domovem řady unikátních druhů rostlin a živočichů. Proto je celá oblast hory od roku 1977 národní přírodní rezervací. Ptactvo je zde zastoupeno 92 druhy, z nichž 22 patří mezi zvláště chráněné (například vzácný výr velký). Ze savců zde žije liška, jezevec a další zvířata, včetně obratlovců jako je ropucha zelená nebo užovka hladká. Podrobnosti se můžete dozvědět z informačních tabulí lemujících naučnou stezku vybudovanou v roce 1996.

Bílinská kyselka

Kromě přírodních krás, příhodných podmínek pro skalní lezení a úchvatného výhledu z vrcholku, zřejmě nejvíce horu Bořeň proslavily prameny léčivé vody, které se nacházejí na jejím úpatí. Zde se čerpá Bílinská kyselka, která je nejsilnější evropskou ryze alkalickou kyselkou.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99e%C5%88

Fotografie pořídila: Daniela Endrštová