Pohádkový les Bílina pojďme za pohádkou! 

Pohádkový les BílinaVydejte se do severočeského město Bílina, kde se před časem rozhodli vybudovat pohádkový les. Respektive se o tuto raritu nejprve zasloužil místní občan Jaroslav Sekyra, který v roce 1974 začal vyrábět dřevěné pohádkové postavičky. Inspiroval jej k tomu pohádkový les, který navštívil v Německu. Postupně vytvořil celkem 130 malovaných postaviček ze dřeva. Pohádkové bytosti a zvířátka vypadají jako živé. Časem k postavičkám přibyla překážková dráha, bludiště nebo naučná „Stezka dějin“ a „Stezka českých malířů“. Všechna tato krása se nachází na okraji Bíliny, poblíž sídliště Za Chlumem a dostanete se sem od místních garáží po cestičce vedoucí po vrstevnici k lesu.

 

Rozšiřování pohádkového lesa

Pohádkový les BílinaKdyž se z důvodu vysokého věku pak Sekyra nemohl o postavičky starat, převzal za něho tuto péči od roku 1999 pan Vladislav Heřmánek ze sdružené obce baráčnické Jana Žižky z Trocnova v Bílině. Podařilo se mu zachránit postavičky, které vandalové nepoškodili nebo zloději neukradli. V roce 2011 přibylo do pohádkového lesa 10 nových postaviček vyrobených panem Ladislavem Ponížilem díky sponzorství společnosti ČEZ.

 Rozhovor ze spolkem Pohádkový les Bílina ZDE

 

Péče o pohádkový les

Deset místních nadšenců v čele s panem Heřmánkem provedlo 7.10.2014 údržbu postaviček a štětců a barev se chopilo i několik dětí, které kromě obnovy nátěrů sesbíraly i klestí a svůj pohádkový les pomohly uklidit. S vyhlášením podobných údržbových akcí chtějí místní pokračovat i v budoucnu a zároveň by si přáli, aby se opět našel šikovný řezbář, který by bílinský pohádkový les obohatil o další postavičky či jiné dětské atrakce.

Webové stránky: https://www.pohadkovylesbilina.cz

Jako další doporučujeme navštívit nedaleký pohádkový les Hrobčice